Äventyrsscouten kan använda och förvara en yxa på ett tryggt sätt.

Valikko

Yxan


Målsättning:

Äventyrsscouten kan använda och förvara en yxa på ett tryggt sätt.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att använda en yxa på ett tryggt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kädentaidot Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna i att använda en yxa på ett tryggt sätt och övervakar vedhuggningen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren följer kaptenens instruktioner: övervakar att patrullmedlemmarna agerar på ett säkert sätt och följer reglerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ved: Laget producerar ved t.ex. till utfärdsstugans förråd eller hjälper till med att klyva ved åt en ädre person som bor nära kårlokalen.

I praktiken: Först instruerar kaptenen laget i hur de ska använda och transportera en yxa.När det gäller att lära sig använda en yxa är säkerheten det viktigaste. Den som hugger ved ska stå stadigt och bredbent så att ett yxslag som hamnar snett inte träffar i benet på den som hugger. Det är viktigt att du håller stadigt i yxan så att den inte slungas ur dina händer av kraften i slaget. Var också aktsam så att du inte svingar yxan så hårt när du hugger ved att du slår dig själv med baksidan av yxhuvudet. Om du går omkring med yxan ska du hålla ett stadigt grepp om yxhuvudet. Patrullen övar under patrulledarens ledning. De kan hugga ved till lagets lägerbål eller inför en natt i vindskydd. Äventyrsscouterna kan också prova på att spetsa tältpinnar med yxa. Kaptenen övervakar att allt går säkert till! Mera information om att använda yxa på ett säkert sätt i olika situationer finns i boken Ryggsäcken. Material: yxa, ved, första hjälpen-utrustning.

Användnings- och skötselråd för yxor: Yxan hör till en scouts grundutrustning. När du transporterar en yxa ska bladet vara skyddat och du ska hålla i yxhuvudet. När du överräcker en yxa åt någon annan gör du det med yxans egg neråt. Det tillverkas yxor i olika storlekar. En liten utfärdsyxa tar du med dig på vandring eller scoutfärdighetstävling medan en stor klyvyxa är bra att ha om du ska klyva en stor klabb under ett vedhuggartalko. Med en yxa med kort skaft blir din träffsäkerhet bättre, och en sådan yxa passar bättre för en kort person eller för en ovan yxanvändare. Med en långskaftad yxa arbetar du effektivare eftersom yxhuvudets hastighet och rörelseenergi när du svingar yxan blir större om skaftet är längre. När du hugger ved ska du stå stadigt och bredbent och kontrollera att ingen står för nära intill. Om klabben du ska klyva inte är jämnt rundad kan du tänka på att en barrträdsklabb går lättast att klyva på den breda sidan, medan en lövträdsklabb går lättast att klyva på den smala sidan. Det lönar sig alltid att klyva klabbarna så snart som möjligt efter att trädet fällts. Lättast att klyva är nyfällda träd på vintern. Ju torrare klabbar, desto svårare är det att klyva dem, eftersom trädet krymper och blir tätare när det torkar. När du ska hugga ner träd lönar det sig att lägga hacket lite snett i förhållande till träfibrernas riktning. Olika slags yxor: Välj en liten yxa för noggrant arbete och vandringar, t.ex. när du kvistar en spira, och en större yxa för ett arbete som kräver mera kraft, t.ex. när du klyver ved. En klyvyxa är till för att klyva stora klabbar med. Bär yxan rätt: Bär alltid yxan med skyddfodralet på och så att du håller i själva yxhuvudet. Räck yxan till någon annan så att du håller i yxhuvudet med bladet eller eggen vänd neråt. Slå inte in tältpinnar med baksidan av yxhuvudet om inte yxan är gjord för att användas på det sättet. Det är alltid bäst att lägga någonting av trä under klabben när du ska klyva den, t.ex. en huggkubbe. Hugg alltså inte med sten, mossa eller sand som underlag. - Användning: - Ställ klabben stående på huggkubben, stå själv stadigt med fötterna isär på lagom avstånd från huggkubben och kontrollera att ingen står i närheten eller framför. Ta sedan tag i yxskaftet med båda händerna och lyft yxan över huvudet men ändå inte bakom ryggen. - Ta alltid loss klabben från yxan om den fastnar där när du hugger. - Om du täljer eller hyvlar med yxan ska du hålla i nära bladet, tälja bortåt från dig själv och långt från knäna. - Om du ska kvista en trädstam eller spira (slana) ska du hålla spiran så att din kropp är på andra sidan spiran än de kvistar du hugger loss, trädets topp ska peka neråt och handen du håller i spiran med ska vara ovanför de kvistar du hugger mot. Kvista sedan genom att hugga vid kvistarnas rötter, på deras ”undersidor”. - När du fäller ett träd eller vill få av en spira ska du slå i vinkel/snett mot stammen, turvis på lite varierande ställen där du vill få trädstammen att gå av, men slå inte rakt mot stammen. - Om du ska spetsa en klabb eller käpp t.ex. för att lättare kunna slå ner den i marken ska du fatta tag i yxskaftet närmare yxhuvudet och slå snett med små slag mot den nedre änden av käppen, alltid med trä som underlag. Orsaker/förklaringar: - Du ska hålla i en yxa i yxhuvudet när du bär den eller räcker den åt någon annan för att den inte ska kunna gunga till och komma åt att skada dig, någon annan eller någon sak. - Du ska inte använda baksidan av yxhuvudet till att slå med på något, eftersom yxhuvudets fastsättning på en plastyxa då lätt kan gå sönder. - Du ska minnas att stå bredbent då du hugger så att slaget inte träffar ditt ben om du råkar missa. - Det får inte stå någon framför dig när du hugger för yxan flyger rakt framåt om den glider ur ditt grepp. - Du ska lyfta yxan och ta sats ovanför ditt huvud (inte bakom ryggen) för att yxan inte ska komma åt att skada din rygg eller hakan på någon som går förbi. - Du ska ta loss vedklabben från yxan innan du hugger följande slag för att bättre kunna kontrollera dina slag. - Du ska inte hugga vinklerätt mot en spira eller trädstam, för spiran går inte av om du gör på det sättet.

Lägg till tips

Bifoga