Äventyrsscouten känner till allemansrätten och förstår dem som värdefulla gemensamma spelregler.

Valikko

Allemansrätten


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till allemansrätten och förstår dem som värdefulla gemensamma spelregler.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med rättigheterna och skyldigheterna som gäller när man rör sig i naturen. Äventyrsscouten lär sig grunderna i vad man får göra och vad man inte får göra i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Scoutkultur Utfärd
Längd:
Målen för fostran: Ansvar för livsmiljön
Ledarens uppgift: Berätta kort om allemansrätten. Be patrulledarna att öva allemansrättens regler tillsammans med patrullen. Under tiden lägger du ut en påstående-rutt och märker ut den. Be patrullerna att följa rutten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga