Äventyrsscouten kan slå dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part och vet hur de används.

Valikko

Dubbelt halvslag


Målsättning:

Äventyrsscouten kan slå dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part och vet hur de används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att slå dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part. Dessutom vet han när de används.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenen visar hur man slår knoparna och gör modeller, delar ut uppgifterna och utrustningen åt patrulledarna, ger råd och handled, ger feedback. Kaptenen lär först ut knoparna åt patrulledarna och ber dem sedan att öva i patrullerna med de andra. Patrulledaren lär ut dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part till patrullen. Övar på knoparna tillsammans. Övervakar att alla i patrullen övar sig på att slå knoparna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga