Äventyrsscouten känner igen följande karttecken och –färger: kärr/träsk, vägar av olika storlekar, stigar, bostadshus, obebodda byggnader, stup, stora stenar, skogstyper, ängar, odlade åkrar (”punktängar”), diken, klippor, och kraftlinjer

Valikko

Karttecken


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen följande karttecken och –färger: kärr/träsk, vägar av olika storlekar, stigar, bostadshus, obebodda byggnader, stup, stora stenar, skogstyper, ängar, odlade åkrar (”punktängar”), diken, klippor, och kraftlinjer

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med de vanligaste karttecknen och -färgerna samt med att avläsa orienterings- och grundkartor

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga