Äventyrsscouten kan använda och förvara en såg på ett säkert sätt.

Valikko

Såg


Målsättning:

Äventyrsscouten kan använda och förvara en såg på ett säkert sätt.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig på att använda såg på ett säkert sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Kaptenen tryggar att sågandet löper säkert. Kaptenen går igenom sågens grunder, dess användning och säkerhet med patrulledaren. Patrulledaren visar patrullen hur man använder en såg. Ser till att alla i patrullen får prova på att såga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga