Äventyrsscouten känner till idealen för sin åldersgrupp.

Valikko

Scoutidealen


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till idealen för sin åldersgrupp.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med äventyrsscoutens ideal

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Scoutkultur
Ledarskapsfärdighet: Visiointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Livsåskådning

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Varje patrull gör ett konstverk t.ex. en målning, en skulptur, en show eller en låt av givet ideal och material. Idealen kan också göras till ett kollage av fotografier som föreställer de olika idealen.
. Gör en teater till kårens fest vars ämne är ”Rättegång mot scouten som bröt mot idealen”.

Gör scouternas ideal till en raplåt. Varenda patrull kan göra t.ex. en vers av ett eller två ideal.

Bekanta er med äventyrsscoutens ideal. Vad betyder idealen och vad har de för mening? Rita eller gör en idealtavla av fotografier. Visa upp idealen som pantomim eller bekanta er med de gamla lagarna (se www.scoutwiki.org) och fundera om de skulle passa in i nutiden. Har något ändrats?

Skapa patrullvis anti-äventyrsscout-profiler, som presenteras skönhetstävlingsvis på ett möte, i kårtidningen eller som en rollfigur på en fest.

Scoutidealen kan vara okända för unga och nya scouter så diskutera den även senare under året eller ta upp den under en tapto.

Lägg till tips

Bifoga