Äventyrsscouterna lär sig att stå emot mobbning

Valikko

Stå på dig!


Målsättning:

Äventyrsscouterna lär sig att stå emot mobbning

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att känna igen olika former av mobbning. Äventyrsscouten bekantar sig väl med olika sätt att lösa mobbningssituationer och uppmuntras att stå på den mobbades sida.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Diskutera och öva först med hela laget och be sedan patrulledarna att leda arbetet patrullvis.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga