Äventyrsscouten känner igen platser för svag is. Äventyrsscouten vet att det finns olika sorters istyper. Äventyrsscouten vet hur stark is som bär en vandrare.

Valikko

Svag is


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen platser för svag is. Äventyrsscouten vet att det finns olika sorters istyper. Äventyrsscouten vet hur stark is som bär en vandrare.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig att känna igen svag is och lär sig säkerhetsregler då det gäller att röra sig på isen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Retkeily Turvallisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenen instruerar och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga