Äventyrsscouten behärskar grundläggande utfärdskunskaper, men märker att scoutingen består av mycket mer än utfärder.

Valikko

Öster - att bygga ett liv

Äventyrsscouten behärskar grundläggande utfärdskunskaper, men märker att scoutingen består av mycket mer än utfärder.

Öster är den sista halvårlånga delen av äventyrsscouternas basprogram. Temat för väderstrecket är att bygga upp livet. Äventyrsscouterna gör alla väderstreckets obligatoriska aktiviteter. Äventyrsscouter i sjökårer gör också sjö-aktiviteterna (märkta som valbara).

Obligatoriska

Valbara