Äventyrsscouten utvecklar sin förmåga att arbeta i grupp. Äventyrsscouten får uppleva att hen lyckas, får testa det hen lärt sig under året och använda sina kunskaper i ett lekfullt spel. Äventyrsscouten stannar upp och reflekterar över vad som gick bra och vad som inte gick bra och lär sig stå ut med misslyckanden.

Valikko

Äventyrsspelet


Målsättning:

Äventyrsscouten utvecklar sin förmåga att arbeta i grupp. Äventyrsscouten får uppleva att hen lyckas, får testa det hen lärt sig under året och använda sina kunskaper i ett lekfullt spel. Äventyrsscouten stannar upp och reflekterar över vad som gick bra och vad som inte gick bra och lär sig stå ut med misslyckanden.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna visar vad de lärt sig under året genom att gå från kontroll till kontroll och utföra uppgifter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Luovuus Partiokulttuuri Retkeily Ryhmähenki Suunnistus
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ansvarar tillsammans med de andra ledarna för att planera och förverkliga äventyrsspelet. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig tillsammans med de övriga patrullmedlemmarna med reglerna för äventyrsspelet och utför uppgifterna tillsammans med patrullen. Patrulledarens uppgift är att se till att alla patrullmedlemmar på ett jämlikt sätt får vara med och bidra till det som ska göras och får möjlighet att använda sina kunskaper.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Första hjälpen-kontroll: Tid 15 min. + Äventyrsspelets slutkontroll. Äventyrsscouternas uppgift på kontrollen är att hjälpa en patient eller flera patienter. Äventyrsscouterna anländer till en färdigt iscensatt situation där patienten eller patienterna beklagar sig och beskriver läget utifrån sina roller (det behövs alltså inget egentligt orderbrev). Exempelvis kan en patient som fått en brännskada klaga över en brännande smärta i handen och inte veta vad hen ska göra åt saken. Samtidigt kan en annan person ha huggit sig i foten då hen högg ved. Såret blöder kraftigt och hen kan inte själv få stopp på det ymniga blodflödet. Äventyrsscouterna ska hjälpa patienterna så gott de kan. När äventyrsscouterna har givit första hjälpen åt patienten eller patienterna ska kontrollanten avgöra om äventyrsscouterna har agerat på rätt sätt.

Sätt att ta sig fram: gående, cyklande, paddlande, roende, med rullskidor

Orienteringssätt: orientering, snitslad bana, traditionella spårtecken, djurspår, information om nästa kontroll i form av morsesignal, kartpussel, orientering med hjälp av koordinater, signaleld

Allmänna idéer: klädsel enligt temat, terränglek t.ex. enligt samma idé som flaggleken, uppgift längs vägen, avslutningspris/-fest, en ”utländsk” resenär, instruktioner som hörs från band/en uppspelning.

Kontrollidéer: kockduell, obemannade kontroller med tips eller redskap som behövs senare, en stopp-kontroll (som i TV-serien Amazing Race), ryggsäcksflotte, risfia, tandemskidor.

Äventyrsspelet Öster: Äventyrsspelet Öster planeras enligt samma mönster som äventyrsspelet Söder, med andra ord behövs ett tema att bygga spelet kring, t.ex. ”internationellt” eller ”vänskap över gränserna”. Eftersom det nu är fråga om det andra året av äventyrsscoutverksamhet kan det här äventyrsspelet innehålla en övernattning.

Vad är Äventyrsspelet? Äventyrsspelet sker i form av en spårning som bygger på en berättelse. Utgående från berättelsen beger sig äventyrsscouterna ut på ett äventyr från punkt till punkt, för att testa det de lärt sig under året. Först och främst: sigillet inte är någon tävling, det finns inga förlorare. Avsikten är helt enkelt att på ett roligt sätt låta äventyrscouterna testa och öva det de kan. Äventyrsspelet kan arrangeras som ett större evenemang för hela kåren, eller t.ex. bara för den egna gruppen.

Lägg till tips

Bifoga