Äventyrsscouterna vet hur de ska handskas med avfallet under en seglats och varför båten har en septiktank.

Valikko

Avfall till sjöss


Målsättning:

Äventyrsscouterna vet hur de ska handskas med avfallet under en seglats och varför båten har en septiktank.

Beskrivning:

Äventyrsscouten är med om att tömma septiktanken och bekantar sig med en återvinningsstation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Retkeily Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga och leder diskussionen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dags att tömma septiktanken: Laget är med om att ta båten till en tömningsstation och är med när spetiktanken töms.

Diskussion: Laget funderar på hur människor förr handskades med sitt avfall och på varför det är bra att det nuförtiden finns sopstationer i skärgården. Hur skulle det vara möjligt att minska mängden sopor som uppkommer ombord?

Fakta: Onödiga förpackningar går att undvika redan i butiken genom att välja produkter med mindre förpackningsmaterial. Sopsortering går överraskande enkelt också ombord på en båt. Utöver ett kärl för blandsopor är det lätt att placera kärl för åtminstone glas och metall under bänkarna i sittbrunnen eller i ankarlådan. Ombord på en båt är t.ex. en hink med lock ett praktiskt kärl att samla sopor i. Tänk på hur ämnena påverkar miljön när du väljer tvättmedel.  Diska och häll ut diskvattnet på land så att näringsämnena filtreras genom markens olika lager i stället för att rinna direkt ut i vattnet. I Finland blev det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattendragen år 2005. Alla båtar som har en vattentoalett måste också ha ett sugtömningssystem. Ombord på båten leds avfallet till en septiktank och förvaras där till tanken töms med hjälp av en sugtömningsanordning. På det här sättet kommer toalettavfallet till reningsverket i stället för att hamna i naturen där det bidrar till övergödningen av vattendragen. Källa: Håll Skärgården Ren r.f.

Lägg till tips

Bifoga