Äventyrsscouten kan avläsa båtens mätare.

Valikko

Båtens mätare


Målsättning:

Äventyrsscouten kan avläsa båtens mätare.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att använda båtens mätare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen eller skepparen år den sakkunniga, handleder och ger råd.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under seglatsen: Under seglatsen ber skepparen eller kaptenen regelbundet äventyrsscouterna kontrollera båtens hastighet, vattendjupet och vindens riktning samt styrka och på så sätt blir äventyrsscouterna bekanta med logg, ekolod och vindmätare. På samma gång lönar det sig att göra äventyrsscouterna uppmärksamma på vad de med sina sinnen kan lägga märke till när det gäller t.ex. vindstyrka och våghöjd. På så vis utvecklas äventyrsscouternas förmåga att se samband mellan vad vindmätaren visar och förhållandena till sjöss.

Bruksanvsiningar: Med hjälp av bruksanvisningar för mätarna kan äventyrsscouterna bekanta sig med hur de används. Skepparen eller kaptenen ger äventyrsscouterna i uppdrag att leta fram mätarnas startskärm.

Lägg till tips

Bifoga