Äventyrsscouten kan beskriva och reflektera över det de gjort.

Valikko

En artikel


Målsättning:

Äventyrsscouten kan beskriva och reflektera över det de gjort.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i att skriva en artikel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen hjälper till med att planera, genomföra och organisera arbetet. Hen handleder om det behövs och ser till att alla har något att göra. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får det material som behövs och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Seglatsen: Äventyrsscouten skriver en artikel om en seglats i kårens tidning eller på kårens webbplats.

Grundstruktur: Äventyrsscouterna kommer patrullvis överens om vilket slags artikel de ska producera (t.ex. presentera patrullen eller berätta om en utfärd), var artikeln ska publiceras (kårens tidning eller webbplats, lokaltidningen eller en scouttidning) och hur de ska genomföra arbetet. Äventyrsscouterna bläddrar i olika tidningar och har artiklar av olika slag som modell för sitt arbete. De samlar in material för för sin artikel: intervjuar och fotograferar. När allt finns ihopsamlat finslipar patrullen artikeln och publicerar den. Ibland rapporterar medierna om scouting på så sätt att den huvudsakliga informationen är tråkiga sifferuppgifter: "Femtio scouter vandrade i sex dagar i skogen och åt hundra kilo potatis". Det viktiga i scoutsammanhang är också känslan: Hur känns det att vara scout och medlem i det egna äventyrslaget eller den egna patrullen? Äventyrsscouterna försöker skriva sin artikel så att den också förmedlar känslor. T.ex "Enligt patrull Fjällräven var det bästa med sommarlägret att ...", "Distriktstävlingen var inte bara solsken, utan patrull Fjällräven stötte också på utmaningar: en del av patrullmedlemmarna blev trötta under den tuffa strapatsen och lite osams blev de också. Patrullen tog sig ändå igenom situationen med hjälp av choklad och allsång." Fundera på följande innan ni sätter igång: • Vad är artikelns tema? Vad handlar den om? Vad vill ni berätta med artikeln? • Vilken typ av artikel är det fråga om? Är det en personintervju, ett reportage, en nyhet, en kolumn, en debattartikel eller något annat? • Vilken synvinkel ska artikeln ha? • Vilka kan ni intervjua för artikeln? Vem är bäst på att berätta om ämnet? Var finns hen? Preliminära intervjufrågor. I planeringsskedet räcker det bra att ha ett par frågor. • Hur har ni tänkt illustrera artikeln? När ni planerar bilderna är det skäl att tänka på vad som bäst klargör temat. Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!-guiden (på finska).

Lägg till tips

Bifoga