Äventyrsscouten tar till sig scouternas ideal om att vara andra till hjälp.

Valikko

En god gärning


Målsättning:

Äventyrsscouten tar till sig scouternas ideal om att vara andra till hjälp.

Beskrivning:

Äventyrsscouten är med om att göra en god gärning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Färdighetsområden Kaveritaidot Palvelu Partiokulttuuri Rohkeus Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen koordinerar äventyrsscouternas goda gärningar.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Besök vid ett äldreboende: Laget besöker ett äldreboende och sjunger för de äldre eller går ut med dem. Också att få någon att prata med är värdefullt för de gamla. Inför träffen är det bra att tillsammans fundera på hur äventyrsscouterna borde göra för att tilltala de äldre på ett artigt sätt och vilka slags frågor det är lämpligt att ställa till de äldre.

Hjälpförsändelse: Patrullen kan plocka ihop ett hjälppaket och via en hjälporganisation få det förmedlat till ett u-land, eller lämna in paketet i samband med Frälsningsarméns julgryteinsamling. Kontakta också församlingen för att fråga mer om olika samarbetspartner. Var och en bidrar till paketet genom att hemifrån ta med sig en eller två saker i gott skick. Det kan handla om leksaker, kläder eller andra saker som inte längre behövs.

Insamling: Äventyrsscouterna kan delta som frivilliga insamlare under Gemensamt Ansvar-insamlingen eller Hungerdagsinsamlingen.

Blodgivningsevenemang: Laget kan t.ex. hjälpa till med kaffeserveringen i samband med FRK:s blodgivning.

Samla frimärken: Laget kan samla frimärken och skicka in dem till Frimärksbanken som S:t Görans Scoutgillen i Finland upprätthåller.

Hjälpande händer: Under äventyrsscoutåren besöker äventyrsscouterna patrullvis allas hem i tur och ordning, eller t.ex. äventyrsscouternas morföräldrar, och hjälper till med t.ex. trädgårdsarbete, julstädningen eller med att ta hand om de yngre syskonen. När äventyrsscouterna fått några positiva erfarenheter av att hjälpa till kan det gå lättare att senare erbjuda främmande personer hjälp. "Under senhösten besökte Venus-äventyrsscouterna: Venla för att sitta barnvakt åt hennes småsyskon, Vera för att hjläpa till med flytten, Hanna för att städa, Danas mamma för att göra gårdsarbete, Elisas mormor för att skotta snö och bygga snölyktor och Majas gudmor för att ta upp potatis."

Ett Goda gärningar-kort: Ett Goda gärningar-kort är ett sätt att komma ihåg uppgiften under t.ex. en vecka. Äventyrsscouterna samlar noteringar på kortet och på nästa möte går hela patrullen tillsammans igenom vad alla gjort för goda gärningar.

De goda: Laget gör en rollmodell-affisch där de samlar alla goda karaktärer de kommer att tänka på. Seriernas superhjältar, popstjärnor som gör välgörenhetsarbete, äventyrsscouternas egna mammor o.s.v. Är en scout alltid en av de goda? Att bry sig om och hjälpa andra hör till scoutverksamheten. Laget diskuterar vad en god gärning innebär för dem och varför det är viktigt att hjälpa. Äventyrsscouterna funderar på hur de varje dag kan vara andra till hjälp och lägga märke till också de små sätten att påverka så att alla har det bra hemma, i skolan, i scouterna och på alla andra ställen också. Laget fyller i En god gärning-kort eller organiserar ett evenemang för att hjälpa till med något, deltar i en insamling eller ett talko. Äventyrsscouten kan ännu inte nödvändigtvis hjälpa i alla lägen. När laget ordnar ett evenemang för att göra en god gärning som riktar sig till någon utanför organisationen ska kaptenen minnas att personer i äventyrsscoutålder kan uppleva en hög tröskel för att ta kontakt med någon helt främmande vuxen. Ettt sådant ansvar kan inte ligga på äventyrsscoutpatrulledaren. För att också utomstående ska få rätt uppfattning om vad jippot går ut på är det bäst att kaptenen sköter kontakterna. Att planera ett jippo kan till en början vara svårt för någon som är 10–12 år gammal. Kaptenen ska komma med exempel och välja ställen som är lättillgängliga; att hjälpa en familjemedlem eller grannarna kan vara en lämplig uppgift i början.

Nu!: Äventyrsscouterna diskuterar vad en god gärning är. Efter diskussionen kommenderar kaptenen dem att sätta igång på riktigt: ”Ni har 15 minuter. Gör en god gärning. Ni får komma tillbaka till kårlokalen när ni har gjort en god gärning.”

Knopar på halsduken: Äventyrsscouterna gör små, spända knutar i snibbarna på sina scouthalsdukar för att varje dag bli påminda om dagens goda gärningar. Det här fungerar speciellt bra på läger. När de har gjort en god gärning kan de knyta upp sina knutar. Följande morgon knyter alla äventyrsscouter nya knutar som påminnelse om den här viktiga saken.

Lägg till tips

Bifoga