Äventyrsscouten är bekant med sin familjs andliga åskådning.

Valikko

Familjens andliga åskådning


Målsättning:

Äventyrsscouten är bekant med sin familjs andliga åskådning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i en andakt enligt sin egen tro eller funderar på livsåskådningsfrågor tillsammans med sin familj.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Hemma På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen kontaktar äventyrsscouternas familjer och berättar om aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Besök på egen hand: Aktiviteten kan också utföras genom att uppmuntra alla familjer att på egen hand delta i en andakt inom ramen för sin egen tro, om familjen har en sådan. Om famljen är icke-troende kan de i stället diskutera tillsammans kring hur föräldrarna ser på världen och hur de brukar lugna ner sig och reflektera över livet. En tid senare, i samband med ett möte, diskuterar sedan äventyrsscouterna sina erfarenheter.

Med hjälp av en förälder: Om någon av äventyrsscouternas föräldrar vill berätta mera om sin egen tro och är beredd att introducera äventyrsscouterna i sin egen religion via ett evenemang kan det vara ett bra sätt att förverkliga aktiviteten. Det är viktigt att alla familjer i förväg känner till vad som ska hända och kan låta sina barn utebli om de vill.

Gudstjänst: Om en stor del av laget hör till samma religiösa samfund kan laget tillsammans delta i en gudstjänst. Exempel på evangelisk-lutherska traditioner är lägergudstjänster, Tomasmässa eller familjegudstjänster. Också de andra äventyrsscouterna kan delta, om de och deras föräldrar vill. Laget diskuterar sina erfarenheter under ett möte. Vad tyckte äventyrsscouterna om evenemanget? Var det något som överraskade dem? Vad var det bästa? Vad var tråkigast? Var det något som blev oklart?

Familjens festkalender: Du kan beskriva en familjs åskådning genom att sammanställa och granska familjens festkalender. Äventyrsscouten diskuterar hemma med sina föräldrar. På basis av samtalet sammanställer äventyrsscouten en årsklocka för festerna familjen firar. Vilka av festerna relaterar till familjens religion eller åskådning? På vilket sätt? Vilka fester hör till en ateistisk livsåskådning och vilka fester hör till olika religioner? Gör en stor kalender tillsammans med flocken. Märk in alla familjers fester och diskutera varför festerna firas. Nästa möte kan ni spela till exempel memory (den ena brickan är festens namn och den andra har festens betydelse och seder som anknyter till den).

Lägg till tips

Bifoga