Äventyrsscouten stärker sitt självförtroende och sin självkänsla.

Valikko

Jag själv


Målsättning:

Äventyrsscouten stärker sitt självförtroende och sin självkänsla.

Beskrivning:

Äventyrsscouten berättar något om sig själv för de andra i laget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Moninaisuus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ger instruktioner och uppmuntrar äventyrsscouterna.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En presentation: Kaptenen instruerar äventyrsscouterna att förbereda 5–15 min långa presentationer t.ex. om någon hobby. Tanken är att alla får fria händer att göra på sitt sätt. Laget diskuterar i förväg vilka ämnen var och en vill presentera. Kaptenen uppmuntrar äventyrsscouterna att våga uppträda och tar själv den första presentationsturen om det behövs..

Gemensamma nämnare: Alla skriver ner fortsättningen på följande påståenden på ett papper: Jag är född … Jag är allergisk mot… Min favoritmusik är … Min religion är … Jag hatar … Mitt favoritämne i skolan är … Till min familj hör… Sedan får äventyrsscouterna i uppgift att hitta någon som svarat likadant som de själva på alla frågor. Om detta inte lyckas ska de därefter leta efter någon som de har åtminstone fyra saker gemensamt med – eller åtminstone tre eller två – eller ens en. Efteråt diskuterar gruppen aktiviteten. Tyckte äventyrsscouterna att aktiviteten var rolig? Varför, eller varför inte? Vad lärde äventyrsscouterna sig? Hur många hittade någon som de hade fem/fyra/tre/två gemensamma nämnare med? Hur många hade åtminstone en sak gemensam med någon annan?

Sällskapsdjurspresentation: Om äventyrsscouterna vill göra en sällskapsdjurspresentation börjar laget med att diskutera om djuren kan komma med till kårlokalen eller inte. Kom ihåg att någon kan vara allergisk. Det är inte heller nödvändigtvis trevligt för djuret att komma med till kårlokalen för att visas upp. Om laget vill bekanta sig med sällskapsdjur, och ingen i laget är allergisk, kan laget arrangera hembesök hos djurägaren. Sällskapsdjuret kan också presenteras i med hjälp av fotografier.

Sanning eller saga: Alla berättar tre saker om sig själva, men bara en av sakerna är sann (t.ex. ”Jag har haft judo som hobby”, ”Jag har bott i Helsingfors”, ”Jag är allergisk mot nötter”). Äventyrsscouterna uppmanas att hitta på saker som de andra inte vet, inte säga t.ex. sin ålder eller sina nuvarande hobbyer. När en person sagt sina tre påståenden gissar resten av gruppen vilket som är sant, t.ex. genom omröstning med handuppräkning. När alla har gissat ska den som sagt tre påståenden avslöja vilket påstående som är sant. De som gissat rätt ska då ställa en tilläggsfråga om det sanna alternativet (t.ex. Varför slutade du med judo?). Den som sagt påståendena måste svara. På detta sätt fortsätter övningen, en deltagare i taget. Var och en berättar saker som de andra inte vet. Dessutom utvecklas äventyrsscouternas kommunikationsfärdigheter genom att de ställer frågor och besvarar dem. Om äventyrsscoutlaget är stort kan övningen också utföras i flera mindre grupper.

Natursymboler: Alla sitter i en ring. Kaptenen ber äventyrsscouterna att leta rätt på ett naturföremål som kan symbolisera någon bestämd sak, t.ex. ”Så här känner jag mig just nu”, ”Jag är en person som ...”, ”Därför är jag scout”. Äventyrsscouterna har fem minuter på sig att hitta ett föremål. Det är bra att berätta för äventyrsscouterna att föremålen ska användas som material att pyssla med, så de ska därför inte vara alltför stora. Kaptenen påminner också om allemansrätten och om att scouterna inte får bryta levande grenar av träden och inte förstöra något. När alla är tillbaka i ringen visar e sina föremål för de andra och berättar varför de valt just det föremålet. Det kan vara bra om någon av de vuxna börjar. Kaptenens uppgift är att se till att alla får presentera sitt föremål utan att bli avbruten. När alla har berättat om sina föremål fortsätter laget med övningens följande skede. Äventyrsscouterna bygger patrullvis ramar av pinnar. Ramarna ska vara ungefär i A4-storlek. När ramen är klar spänner patrullen upp ett nät av snöre inuti ramen. Sedan fäster patrullen alla patrullmedlemmars naturföremål i nätet. Patrullerna presenterar sina konstverk för de andra. Som avslutning på övingen kan äventyrsscouterna fundera på följande frågor: Om du fick välja på nytt, skulle du då ta samma föremål? Är det lätt att se på sina patrullkompisar vad de tänker och känner? Vad går det att göra om någon inte har det riktigt bra? Källa: Scouterna

Min egen åsikt: Äventyrsscouterna övar att uttrycka sina egna åsikter. Laget kommer överens om att var och en i tur och ordning under terminen har med sig en fråga om något som hänt under veckan. Efter att den som valt ett ämne sagt vad det handlar om berättar de andra vad de har för åsikter om saken, i en diskussionscirkel. Bra sätt att inleda meningarna är: ”Jag tycker att ...”, ”Jag tror att ...”. Det är föbjudet att säga ”Du har fel”. Det är däremot tillåtet att säga ”Jag tycker annorlunda”. Bra stödfrågor är: ”Är det här en bra sak enligt dig?”, ”Varför tycker du så?” Om äventyrsscouten har glömt att i förväg tänka ut ett ämne att lyfta fram kan hen och kaptenen under några minuter i enrum fundera ut något som äventyrsscouten kan säga. Lämpliga ämnen kan vara någon aktuell nyhet, något som har med skolan att göra eller något liknande. Det är också bra om kaptenen är förberedd att själv introducera en fråga, ifall den äventyrsscout som är i tur att göra det råkar vara borta. Patrullen kan också tänka ut ett ämne tillsammans. Källa: Scouterna

Jag är värdfull-teckning: I en del religioner är människan värdefull för att hen är skapad genom guds kärlek. Enligt andra tankesätt är människan värdefull för att hen är en del av naturen. Laget kan tillsammans samla in olika åskådningars sätt att definiera på vilket sätt människan är värdefull. Var och en får känna sig unik, värdefull och viktig. Om ni vill kan laget lyssna på den finska sången Mestaripiirros (av Anna Puu och Mariska) som handlar om varje människas värde. Äventyrsscouterna ritar teckningar av var och en i laget, som beskriver var och ens fina och viktiga egenskaper. (Istället för att rita och skriva kan äventyrsscouterna också klippa ut bilder och ord ur tidningar och tidsskrifter.)

Lägg till tips

Bifoga