Äventyrsscouten kan tända eld i kaminen eller bastuugnen.

Valikko

Kamin och bastu


Målsättning:

Äventyrsscouten kan tända eld i kaminen eller bastuugnen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att tända eld bastuugnen eller kaminen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Suomalainen kulttuuri Tulenteko Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen delar ut uppgifter, handleder och ger råd. Kaptenen ansvarar för säkerheten. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I tur och ordning: Alltid när det är möjligt övar laget att tända eld i olika slags eldstäder. Att värma bastun kan vara en uppgift som cirkulerar mellan patrullerna enligt ett visst system i samband med utfärder. Att tända kaminen får äventyrsscouterna prova på under lägren – låt äventyrsscouterna sköta om torkningstältet under sommarlägret eller ansvara för att sköta om kaminen under ett vinterläger. Material: eldslagningsutrustning

Så här tänder du eld i kaminen: Börja med att lägga tändet på kaminens botten, på lite olika sätt beroende på hur kaminen ser ut (lucka upptill eller i sidan). Om kaminens lucka sitter upptill lägger du tändet nedanför skorstenens startpunkt, intill väggen. Lägg små stickor och små klabbar ovanpå tändet i form av en solfjäder mot kaminväggen. Tänd sedan elden genom att försiktigt släppa ner en brinnande tändsticka i tändet, eller stick ner handen i kaminen och tänd på tändet underifrån. Lägg inte alltför mycket brännbart material i kaminen, så är det tryggare att tända elden. Om kaminen har en lucka i sidan är det lättare att tända eld i den men annars är tekniken densamma som i en kamin med lucka upptill. I en kamin med sidolucka är det bäst att tända under tändet, så att det brännbara materialet ovanför den uppflammande elden räcker till. Lägg på en vedklabb i taget så att både elden och värmen hålls jämn. Det är bäst att klyva runda klabbar innan de läggs på brasan, för då börjar de lättare brinna. Eldvakten ska ha tillgång till tändstickor ifall det skulle gå så att elden slocknar. Ofta är glöden på kaminens botten så het att den får en bit näver eller en fjädersticka att börja brinna. Sedan är det bara att bygga upp elden igen. Först med små stickor och klabbar, sedan småningom med allt större klabbar. Obs! Beakta varning för skogsbrand, även om det inte är fråga om någon öppen eld. För brandskyddets skull ska det också på vintern finnas en vattenhink, en släckningsfilt eller pulversläckare till hands i tältet.

Så här tänder du eld i bastuugnen: Bygg upp en brasa på samma sätt som ute i naturen men i stället inne i bastuugnen. Saunan pesään rakennetaan nuotio, kuten maasto-olosuhteissakin. Lägg två små klabbar längst ner och tände mellan dem. När du väljer tände är det bäst att du beaktar ur ugnens galler ser ut – se till att tändet inte trillar ner igenom gallret och hamnar i askluckan. Lägg stickor och små klabbar över tändet. Fyll inte ugnen helt med ved förrän elden säkert brinner. Tänd sedan elden genom att tända på under tändet på ett ställe där det finns så mycket brännbart material som möjligt ovanför tändet. Om elden ser ut att ta sig kan du stänga luckan och öppna lufthålen. Det lönar sig också att öppna askluckan lite grann (utåt), ett par centimeter räcker. När elden brinner bra kan du lägga in mera ved, justera lufthålen så att de är lite mindre öppna och stänga askluckan nästan helt. Att öppna lufthålen och askluckajn ökar luftcirkulationen eller ”draget” inne i eldstaden vilket gör att elden får mera syre och brinner bättre. Bastun blir ofta varm redan efter att eldstaden fyllts ordentligt en gång, men ibland behövs två omgångar ved. Kasta inte ved på bastustenarna när elden nyss har tänts, för du är stenarna kalla och vattnet rinner rakt ner på elden. I värsta fall slocknar elden och veden blir våt.

Teori: Det viktiga när du ska tända en eld är att du förbereder dig noggrant. Tändet ska vara torrt, likaså veden. Att förbereda kaminen eller bastuugnen inleds med att ta ut den gamla askan antingen via askluckan (bastuugnen) eller kaminluckan. Askan ska tömmas i ett kärl som varken kan börja brinna eller smälter eftersom askan är brandfarlig. När den gamla askan är borta får den nya elden mera luft genom lufthålen. I bastuugnen sitter lufthålen vanligen i ugnsluckan, och de öppnas och stängs med ett reglage som rör sig sidledes. Kaminens lufthål sitter oftast nertill mitt emot luckan och du kan justera det enligt vindförhållandena genom att vrida så att det blir mer öppet eller mer stängt innan du tänder kaminen.

Övning: Att tända kaminen går bra att öva också under ett möte på kårlokalens gård. Om kåren har flera kaminer kan patrullerna tävla sinsemellan i att tända eld i dem. På samma gång blir patrullerna bekanta med att tända olika slags kaminer. När det brinner i alla kaminer kan patrullen grilla t.ex. korv vid elden. Patrullerna ska hålla reda på att askan töms på rätt sätt och att kaminerna svalnar.

Lägg till tips

Bifoga