Äventyrsscouten förstår att hen är en del av sitt närsamhälle och inser att hen kan påverka. Äventyrsscouten känner till hur samhället fungerar och faktorer som inverkar.

Valikko

Kommunens administration


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår att hen är en del av sitt närsamhälle och inser att hen kan påverka. Äventyrsscouten känner till hur samhället fungerar och faktorer som inverkar.

Beskrivning:

Äventyrsscouten träffar en representant för kommunen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen bjuder in en gäst eller ordnar ett studiebesök. Patrulledarens uppgift: Tillsammans med sin patrull hittar patrulledaren i förväg på bra frågor att ställa till kommunens representant.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Egna åsikter: Äventyrsscouterna tar ett stort papper eller ett lakan och antecknar med tuscher i olika färger hur de önskar att unga skulle beaktas i kommunen. Finns det något i skolan som borde förändras? Kan ungdomsarbetet utvecklas? Hurdana är möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet? Ett annat alternativ är att äventyrsscouterna tillsammans tänker ut ett särskilt budskap de vill förmedla till kommunens beslutsfattare och skriver upp det på lakanet. Meddelandet kan vara anknutet till något lokalt tema, t.ex. ”Vi vill inte att skolans lärare permitteras” eller ”Vi vill att ungdomslokalen renoveras”. Äventyrsscouterna väljer ut en plats där det finns en stor vägg, t.ex. i kårlokalen eller vid lägrets handtvättsplats och så får alla scouter stämpla lakanet med sina handavtryck som ”underskrift”. Material: ett lakan/stort papper, tuscher i olika färger, fingerfärger. Lakanet överräcks sedan till en representant för kommunen. Källa: Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL

Lägg till tips

Bifoga