Äventyrsscouten kan göra en kryssurrning och vet till vad en sådan används.

Valikko

Kryssurrning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan göra en kryssurrning och vet till vad en sådan används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att göra en kryssurrning genom att använda en sådan i en konstruktion.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Retkeily
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen hjälper till när äventyrsscouterna planerar och utför surrningarna, samt med arrangemangen. Kaptenen visar hur surrningen ska göras och berättar hur den används. Kaptenen delar ut uppgifter till patrulledarna, ger råd och tips, kontrollerar surrningarna och ger äventyrsscouterna respons. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får det material som behövs och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Äventyrsbana: Laget överraskar kårens vargungar eller ett annat äventyrsscoutlag med en äventyrsbana som de konstruerar med hjälp av rep, surrningar och knopar. Äventyrsbanan kan bestå av bockar på olika höjder att ta sig över eller under, en A-bro att ta sig över ett hinder eller dike med, en repstege eller repbro. Varje patrull ansvarar för någon del av banan. Det är mycket viktigt att se till att äventyrsbanan blir säker att använda: surrningarna behöver vara mycket spända och hållbara för att konstruktionerna ska klara av en människas tyngd. Material: sisalsnöre med två kardelar, spiror, täljkniv

Tävling: Laget arrangerar en fitness-tävling för surrningar. Patrullerna tävlar mot varandra. I tävlingen bedöms surrningens utseende, stadighet, styrka och hållbarhet. Material: sisalsnöre med två kardelar, spiror, täljkniv

Tips för en stilla stund: Vänskapsrep. Laget gör ett vänskapsrep i samband med mötets avslutande stilla stund på så sätt att alla tar tag i ett och samma rep. Sedan pratar laget om vad som hör ihop med vänskap och vad vänskap betyder. Efter det rör sig laget en liten bit tillsammans i kårlokalen medan alla håller i repet med båda händerna – ingen får släppa taget om repet. Vad är lätt och svårt med att röra sig på det sättet? Till slut läser kaptenen upp följande ordspråk: ”Vänskap är som ett rep: det begränsar min rörelsefrihet men ger trygghet.” (citat: ”Ystävyys on kuin köysi: se rajoittaa liikkumatilaani, mutta tarjoaa turvallisuutta.”  Irkka Peltonen) Material: ett rep

Lägg till tips

Bifoga