Äventyrsscouten vet vad hen ska göra i en situation då någon faller överbord.

Valikko

MOB


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad hen ska göra i en situation då någon faller överbord.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att agera i en situation då någon faller överbord.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga och ansvarar för säkerheten.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fakta: I en man överbord-situation (MOB, Man Over Board) är det svåraste vanligen att få personen tillbaka ombord på båten. Speciellt svårt är det att lyfta ombord en medvetslös person. Om det tar ett tag innan någon märker att en person fallit överbord, och om den personen då inte genast går att se i vattnet, är behovet att kalla på extra hjälp större. Den som hamnat i vattnet riskerar snart att drabbas av hypotermi och utmattning, också på sommaren. 1. Alarmera dem som befinner sig ombord: – Den som lagt märke till det skedda ropar: ”Man överbord!” och stannar kvar och pekar på den som ligger i vattnet. – Alle man på däck. 2. Kasta ut en livboj och en MOB-ljusboj. 3. Notera tiden: – Märk ut tid och plats för händelsen i sjökortet och tryck på MOB-knappen på GPS:en (anteckna också tiden då ni märkt att någon fattas samt tiden för när den personen senast sågs, om det är en annan tidpunkt än stunden då personen försvann). 4. Kalla på hjälp: – Via radiotelefon-/VHF-kanal 16. – Per telefon till havs 02 94 1000 och på de inre farvattnen 112. – Använd vid behov internationella nödsignaler. 5. Motor och segel: – Starta genast motorn. Gå upp i vind och ta ner seglen så snart det är praktiskt möjligt. 6. Styr båten: – Styr båten till MOB-platsen så att den som ligger i vattnet blir på lovart sida om båten, eftersom en båt driver snabbare än en människa. På så vis går det att undvika att båten driver på personen i vattnet. Det är viktigt att vara försiktig så att personen i vattnet inte hamnar under båten eller i propellern. 7. Rädda offret: – Försök få personen tillbaka ombord på båten om det är möjligt. Bogsera personen till sidan av båten eller t.ex. till simstegen. Det krävs förvånansvärt mycket kraft för att lyfta upp en person ur vattnet, så använd rep och vinsch om det behövs. Om ni räddar någon med hjälp av en repögla eller lina runt kroppen är det viktigt att personen ni räddar håller sina händer neråt under hela lyftet. Någon kan gå ner i vattnet under lyftet för att hjälpa offret (kom ihåg att den här personen ska ha räddningsväst och vara länkad till båten med ett rep, för att undvika att det strax finns två människor att rädda i stället för en).

Övning: Kaptenen leder äventyrsscouterna i en diskussion om följande frågor: Vad ska du göra om om någon faller överbord? Vad kan du som äventyrsscout göra själv och hur ska du och de andra ombord kalla på hjälp? Laget övar att handla rätt t.ex. med hjälp av en fender. Äventyrsscouten ska kunna ropa ”man överbord!” och stanna kvar och peka på den som ligger i vattnet. Efter det ska äventyrsscouten hålla sig lugn och följa den vuxnas anvisningar.

Lägg till tips

Bifoga