Äventyrsscouten kan stilla sig.

Valikko

När det skymmer


Målsättning:

Äventyrsscouten kan stilla sig.

Beskrivning:

Äventyrsscouten är med om att förverkliga en avslutning på kvällen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen har hand om tidtabellen, fördelar turerna mellan äventyrsscouterna och ger respons åt den som ledde den lugna stunden. Kaptenen hjälper eventuellt den som ansvarar genom att ge idéer och råd i den mån det behövs. Kaptenen ser till att deltagarna är tysta och beter sig så under den lugna stunden att den som leder stunden får koncentrera sig på uppgiften. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren visar gott exempel.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En sång: Äventyrsscouten väljer en sång som passar vid en stilla stund, t.ex. Skymning rår över skogar och vatten eller någon annan sång som passar när det är dags att varva ner och som finns i Scoutsångboken.

Berättelser: Äventyrsscouterna läser upp berättelser de själva skrivit, t.ex. berättelser som anknyter till vad ett visst scoutideal innebär.

Eldcirkel: Alla står i ring med varsin tändsticka i handen. Den första i ringen tänder sin tändsticka och sedan den följande med den. På detta sätt rör sig elden vidare i ringen. Tänd nästa sticka med hjälp av tändsticksasken om elden slocknar på vägen. Källa: Scouterna

Ett religiöst verk: Tillbringa den stilla stunden med att ur Barnens Bibel, en andaktsbok eller ur ett annat religiöst verk läsa den berättelse som hör ihop med samma veckas helgt eller någon annan berättelse som känns viktig och relevant. Material: en lämplig bok

Lagets egen bok: Laget sammanställer tillsammans en bok som de använder i samband med stilla stunder. Var och en gör en eller flera sidor till boken. De skriver ner dikter eller tänkespråk och pyntar sidorna så som de vill. Äventyrsscouterna kan leta efter dikter och tänkespråk i vilka slags böcker som helst. Lagets egen bok med tänkespråk används sedan under lagets stilla stunder så att alla i tur och ordning får läsa upp den dikt eller det tänkespråk de själva valt. Lagets egen tänkespråksbok kan vara en dagbok eller ett häfte. I så fall kan alla i tur och ordning ta med sig boken hem och skapa sina egna sidor. Lagets egen tänkespråksbok kan också bestå av en ringpärm och i så fall gör alla sin egen sida av kartong och den infogas sedan i pärmen.

En stilla stund under mötet: Den atilla stunden i slutet av mötet kan för många vara den enda stunden under veckan då de har möjlighet att stanna upp och tänka djupare på saker och ting. Kaptenen delar ut turerna för att leda den lugna stunden, t.ex. parvis, och laget skriver in turerna i sin verksamhetsplan redan i början av terminen. Samtidigt funderar äventyrsscouterna på hur mötena tidigare har brukat avslutas och på hur en lugn stund kan se ut. Laget kommer överens om en grundstruktur tillsammans och med hjälp av den planerar äventyrsscouterna sedan sina egna lugna stunder. I slutet av mötet stannar kaptenen kvar en stund i kårlokalen med de äventyrsscouter som ska hålla nästa veckas lugna stund och går igenom planen med dem.

Lägg till tips

Bifoga