Äventyrsscouten kan göra hållbara surrningar och samarbeta i grupp.

Valikko

Över ån


Målsättning:

Äventyrsscouten kan göra hållbara surrningar och samarbeta i grupp.

Beskrivning:

Äventyrsscouten korsar ett dike eller ett litet vattendrag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen visar exempel, ger tips och har hand om säkerheten när äventyrsscouterna korsar vattendraget. Kaptenen kontrollerar patrullernas konstruktioner innan de används. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får det material som behövs och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Surra ett hinder: Äventyrsscouterna bygger ett hinder i kårlokalen genom att surra ihop material de hittar där (borstskaft, spiror, stolar m.m.) och fästa hindret t.ex. i ett dörrhandtag. Ju fler saker och högre hinder, desto bättre surrningsövning. Sedan ska patrullen ta sig över hindret utan att det går sönder. Det här lyckas om alla samarbetar och hjälper varandra så att alla patrullmedlemmar tryggt kan ta sig över. Slutligen river patrullen häcken tillsammans. De samlar ihop och skjuter upp (kojlar) alla repstumpar och lägger tillbaka allt material på sina rätta ställen.

A-bro: Äventyrsscouterna bygger patrullvis A-broar och använder dem för att korsa t.ex. en smal å eller ett dike. I A-brons övre ända passar en kryssurrning och vid tvärslån passar tvärsurrningar. Tillverka bron så att längden på dess ben motsvarar dikets djup. Fäst en bromslina i brons övre ända. Placera brobenen mitt i diket. Den som ska korsa diket sitter på tvärslån. Sedan skuffas bron till upprätt läge med hjälp av en stör och sänks försiktigt, med hjälp av bromslinan, ner mot motsatt strand.

I praktiken: Det lönar sig att börja med att göra aktiviteterna som handlar om surrningar. Att bygga en A-bro är det främsta alternativet för scouter i äventyrsscoutålder, men om deras kunskaper räcker till kan de också prova på att bygga en ryggsäcksflotte eller risfia. Material: snöre, spiror

Lägg till tips

Bifoga