Äventyrsscouten trivs ombord.

Valikko

Seglats med övernattning


Målsättning:

Äventyrsscouten trivs ombord.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i en seglats med minst en övernattning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen samarbetar med skepparen, informerar föräldrarna och försäkrar sig om att hela seglatsen innehåller fostrande program. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren föregår med gott exempel och utför de ansvarsuppgifter hen får av skepparen och kaptenen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Program: När äventyrsscouterna deltar i en lång seglats är det viktigt att minnas att seglatsen ska ha ett mångsidigt program och att välja rutten så att det längs den finns intressanta platser att bekanta sig med.

Lägg till tips

Bifoga