Äventyrsscouterna känner till vad nätmobbning är och vet hur de ska agera om de märker att sådan förekommer.

Valikko

Trygg på internet


Målsättning:

Äventyrsscouterna känner till vad nätmobbning är och vet hur de ska agera om de märker att sådan förekommer.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med nätmobbning och hittar tillsammans på sätt att lösa sådana situationer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Medialuku Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att leda äventyrsscouternas diskussion om internet-användning och nätmobbning och att uppmuntra äventyrsscouterna att komma på olika sätt att lösa situationer där nätmobbning förekommer.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Problem och lösningar-övning: Äventyrsscouterna får gruppvis försöka lösa problemsituationer som har att göra med internetanvändning. Kaptenen delar först in äventyrsscouterna i fyra grupper och ger varje grupp ett problem att lösa genom att fråga vad de tycker att det skulle gå att göra i just den situationen. Dessutom frågar kaptenen vad som händer om ingen gör något åt saken. Laget går igenom problemen med hjälp av lösningsförslagen nedan. Problem 1: På en spelsida är det någon som upprepade gånger trakasserar och stör Mats och hotar med att så snart det är möjligt stjäla alla poäng han samlat ihop. Mats vågar inte längre spela. Instruktioner till ledaren: Berätta om misstänkt innehåll eller misstänkta personer för en pålitlig vuxen och för den som upprätthåller sidan. Problem 2: Jonna försöker logga in för att läsa sin e-post men märker att hennes lösenord inte längre fungerar. Någon måste ha fått tag på hennes lösenord. Instruktioner till ledaren: Ett bra lösenord innehåller både stora och små bokstäver samt siffror. T.ex. lösenordet ”Vkfuv10” är uppbyggt så att det består av de första bokstäverna i orden i en mening: ”Vår katt fick ungar våren 2010”. Problem 3: En bekant till Mikael har gjort och sprider en video där hen retar och sprider falska rykten om Mikael. Många av Mikaels skolkompisar har redan sett videon. Instruktioner till ledaren: Att retas och sprida falska rykten är mobbning. Den som blir utsatt ska berätta om det som händer för någon pålitlig vuxen som hjälper till med att få slut på mobbningen. Kontakta den som upprätthåller tjänsten eller polisen om det sårande beteendet fortsätter. Tjänsteleverantören kan om det behövs hindra att den som använt tjänsten på fel sätt kommer åt tjänsten. Problem 4: Sara har märkt att hon använder alldeles för mycket tid till att surfa på internet. Hon har inte längre tid för andra hobbyer, träffar inte längre sina kompisar lika mycket och det första hon tänker på när hon kommer hem är alltid datorn. Sara vet inte hur hon ska hitta tillbaka till ett liv som innehåller annat än bara datorn och internet. Instruktioner till ledaren: Börja med att göra en lista på de saker som blir ogjorda för att du sitter vid datorn. Se också till att inte av gammal vana sätta dig vid datorn när du kommer hem, utan byt t.ex. till skönare kläder och gå ut, gör dina läxor eller ät ett mellanmål. Det är också bra att prata om situationen med sina föräldrar eller med skolhälsovårdaren. Källa: Mannerheims Barnskyddsförbund, MLL

Internetanvändning: Kaptenen poängterar för äventyrsscouterna att en del människor använder internet väldigt mycket och andra inte just alls, men att båda alternativen är lika bra. Sedan ber kaptenen äventyrsscouterna resa sig upp och stå med tillräckligt med utrymme omkring sig. Kaptenen läser upp nedanstående frågor om internetanvändning för äventyrsscouterna och den som vill svara jakande på en fråga ska utföra den uppgift som påståendet innehåller. Om kaptenen vill kan hen ställa följdfrågor, t.ex. om hurdana filmer äventyrsscouterna har sett via internet, eller vilka slags spel de har spelat. – Sträck vänster arm mot höger sida om du använder internet varje vecka. – Lyft båda händerna mot taket om du har en egen e-postadress. – Lägg fingrarna mot tårna om du använder WhatsApp eller någon annan form av snabbmeddelanden. – Gör en rolig grimas om du spelar onlinespel med kompisarna. – Lyft upp vänster knä om du aldrig har berättat ditt lösenord för någon annan. – Snurra ett varv om du någon gång spelat ett onlinespel med din förälder. – Hoppa tre gånger på höger ben om du sett videor på internet. – Sträck höger arm mot vänster sida om du har stött på nätmobbning. – Gör tre X-hopp om du någon gång lyssnat på musik via internet. – Gör fem grodhopp om du någon gång sett filmer eller teveprogram via internet. – Gå ner på huk om din familj har gemensamma internetanvändningsregler. – Rör med händerna vid ditt huvud, dina axlar, knän och tår om du någon gång laddat upp egna bilder på internet. – Snurra armarna tre varv runt främre vägen om du har blivit bekant med nya kompisar via internet. – Skaka kroppen så den slappnar av om du under den senaste månaden har använt, e-post. Efter övningen diskuterar äventyrsscouterna hurdana tråkiga situationer de själva eller någon de känner har råkat ut för på internet. Har någon själv, eller någons kompis, blivit utsatt för nätmobbning? På vilket sätt? Vad annat skulle kunna räknas som nätmobbning? (Att sprida falska rykten och sårande kommentarer, att editera bilder eller missbruka bilder på andra sätt, att olovligt använda någon annans användarnamn och lösenord, att diskriminera, att filma en mobbningssituation och publicera filmen på internet). Källa: Mannerheims Barnskyddsförbund, MLL

Lägg till tips

Bifoga