Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media.

Valikko

Artikel


Målsättning:

Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media.

Beskrivning:

Bekanta dig med olika formers media och uttrycksformer. Skriv en artikel om en valfri aktuell händelse och publicera den i ett valfritt medium, t.ex. kårtidningen, lokaltidningen eller i radion.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Lotsen ger råd och granskar artikeln innan den sänds vidare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga