Äventyrsscouten kan tända eld i kaminen eller i bastuns eldstad

Valikko

Kamin och bastu


Målsättning:

Äventyrsscouten kan tända eld i kaminen eller i bastuns eldstad

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig i att tända eld i bastuns eldstad och i kaminen

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot Utfärd tulenteko
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen terveys-ja-turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Öva er, alltid då det finns möjlighet, i att tända eld i olika eldstäder. Att värma upp bastun kan vara en vandrande uppgift från patrull till patrull på utfärder. Att tända eld i en kamin får äventyrsscouterna prova på läger – låt äventyrsscouterna sköta om torktältet på sommarlägret eller ta hand om kaminen i vintertältet.

Praktiska övningar lönar det sig alltid att göra i mindre grupper så att alla har något att göra. Om ni vill utföra aktiviteten med hela laget kan ni dela upp er i olika punkter. Dela in patrullerna i ännu mindre grupper och ge varje grupp en egen uppgift: en grupp övar på att tända elden, en hugger ved och en grupp gör tände. Byt plats efter stund så att alla får gå igenom alla punkter.

Lägg till tips

Bifoga