Äventyrsscouten kan kryssurra och vet till vad tekniken används.

Valikko

Kryssurrning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan kryssurra och vet till vad tekniken används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att använda kryssurrning och att använda tekniken i konstruktioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: handleda och ge råd

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga