Äventyrsscouten förstår att scoutverksamheten är internationell

Valikko

Världens scouter


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår att scoutverksamheten är internationell

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med något annat lands sätt att förverkliga scoutprogrammet. Äventyrsscouten inser att det finns scouter världen över och vet att grundtanken och att värdegrunden i scoutprogrammet är desamma för alla scouter även om man gör lite olika saker.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift:

handleder tillfället och uppmuntrar äventyrsscouterna att delta

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga