Äventyrsscouten kan orientera.

Valikko

Söder - orientering

Äventyrsscouten kan orientera.

Temat för Söder är orientering. Äventyrsscouterna gör alla väderstreckets obligatoriska aktiviteter. Äventyrsscouter i sjöscoutkårer gör också sjö-aktiviteterna (märkta som valbara).

Obligatoriska

Valbara