Äventyrsscouten känner till allemansrätten och förstår dess värde som värdefulla gemensamma spelregler.

Valikko

Allemansrätten


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till allemansrätten och förstår dess värde som värdefulla gemensamma spelregler.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för en människa som rör sig i naturen. Äventyrsscouten får grundläggande information om vad som är tillåtet och förbjudet för den som är på utfärd i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Retkeily
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att berätta för äventyrsscouterna om allemansrätten på ett intressant sätt. Hen handleder äventyrsscouterna så att de lägger märke till att de finländska förhållandena är verkligt sällsynta och unika i världen. Kaptenen handleder också äventyrsscouterna så att de inser att rättigheterna innebär att den som rör sig i naturen också har ett ansvar för sitt beteende. Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att stöda patrullen under de olika övningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Rättigheter längs orienteringsbanan: Kaptenen arrangerar en allemansrättsorientering för äventyrsscouterna. På varje kontroll finns ett problemfall att fundera på: Vad är det rätta att göra i den här situationen? Berättelsen kan t.ex. se ut så här: Fredrik ser en riktigt ståtlig stensopp på grannens gård och går och plockar den. Fredrik tänker att det inte stör grannen, eftersom hen inte är hemma. Gör Fredrik rätt? Svar: Fredrik gör fel. Det är inte tillåtet att plocka svamp på någon annans gård.

Möss och hökar: Laget repeterar allemansrätter genom att leka en tafattlek. Hälften av äventyrsscouterna är hökar och andra hälften är möss. Ledaren räknar upp påståenden som har att göra med allemansrätten. Om påståendet är sant ska hökarna fånga mössen, men om påståendet är falskt är det mössen som jagar hökarna. De som blir fasttagna byter lag. Det lag vinner som har den största populationen när leken slutar. Påståenden: I SKOGEN FÅR VI ... • plocka svamp (tillåtet) • övernatta i tält (tillåtet tillfälligt utanför gårdsplaner, i nationalparker bara på utmärkta platser) • bryta kvistar från träd (förbjudet) • plocka bär (tillåtet) • skida på vintern (tillåtet) • förstöra fågelbon (förbjudet) • fälla träd (förbjudet) • meta i sjön (tillåtet) • riva loss mossa (förbjudet) • göra upp eld (med markägarens lov, förbjudet vid varning för skogsbrand, i nationalparker tillåtet på utmärkta platser) • rasta hunden utan koppel (förbjudet) • promenera (tillåtet) Källa: Suomen latu

Rättighetsdetektiven: Kaptenen skriver ut små berättelser på papper. Äventyrsscouternas uppgift är att med grön färg märka ut sådant i berättelserna som är tillåtet enligt allemansrätten, och med rött sådant som inte är tillåtet. Alternativt kan äventyrsscouterna komma överens om en rörelse som de gör när något är tillåtet (t.ex. vifta med handen) och en annan rörelse för sådant som är förbjudet (t.ex. hoppa på stället). Sedan gör äventyrsscouterna den rörelse de tycker passar bäst när de hör berättelserna som ledaren läser upp. Maja och Peter går på utfärd i skogen. Solen skiner och det är varmt när barnen kommer till skogsbrynet. Barnen går framåt längs stigen och ser en hel massa blåbär bredvid sig. Maja vill smaka på dem så de stannar en stund och äter bär. Till näst ser de en liten sjö intill stigen och där simmar de, för det är så varmt. Peter metar också upp några fiskar. Vid sjöstranden äter de av sin matsäck. Maja lämnar sitt skräp under en sten eftersom hon inte orkar lägga det i sin ryggsäck. På stranden hittar Peter en fin kotte som han tar med sig. Sedan fortsätter barnen sin vandring längs stigen. En bit framåt ser de ett hus där det växer vackra rosor på gården. Barnen går över gårdsplanen och Maja plockar en ros. Det börjar bli kväll och barnen bestämmer sig för att ge sig av hemåt. De tar en genväg över grannens åker för att hinna hem i tid till kvällsmaten.

Allemansspelet: Om äventyrsscouterna har tillgång till dator, mobiltelefon, tablett eller motsvarande under sitt möte finns det ett roligt kunskapstestande spel på sidan www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/

Lägg till tips

Bifoga