Äventyrsscouten kan uppskatta avstånd.

Valikko

Avstånd


Målsättning:

Äventyrsscouten kan uppskatta avstånd.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att uppskatta avstånd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Suunnistus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar, ger råd och handleder. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En sång som måttstock: Patrullen väljer en sång och går i jämn takt framåt under den tid det tar att sjunga en vers. Sedan mäter patrullen upp hur långt de förflyttat sig och lägger sträckan på minnet. Då kan de också i ett senare skede använda samma sång till hjälp för att uppskatta hur långt de gått.

Mästare på att uppskatta: Laget tar sig upp till en hög plats, eller i alla fall till en plats där det går att se långt åt olika håll. Laget ser sig omkring i omgivningen och uppskattar avståndet till några punkter som också finns utsatta på kartan. Sedan kontrollmäter de på kartan om de uppskattat avståndet rätt. Laget kan tävla om vem som gissar närmast. Material: Karta och en linjal eller en skivkompass för att kunna mäta avstånd.

100 meter på annat sätt: På en idrottsplan räknar alla ut hur många steg de går på 100 meter. Sedan går laget ut i terrängen och försöker stega upp samma sträcka där. Laget kontrollerar också sin rutt med hjälp av karta och kompass. Längs rutten är det bra att lägga märke till backar och andra variationer i terrängen. I terrängen kan kan steglängden vara överraskande kort. Steglängden varierar också beroende på hastigheten, så för jämförelsens skull kan äventyrsscouterna också stega upp samma sträcka halvspringande. Laget mäter alltså upp korta sträckor (t.ex. 100 m) genom att räkna steg. Äventyrsscouterna lär sig också att uppskatta distanser och tidsåtgång när de orienterar. Laget går en kilometer och tar tid. Tar det längre att gå en kilometer i terräng eller på vägen? Material: Karta, måttband, klocka.

Lägg till tips

Bifoga