Äventyrsscouten känner till det allmänna nödnumret och vet när hen får eller ska använda det.

Valikko

Ett nödsamtal


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till det allmänna nödnumret och vet när hen får eller ska använda det.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig det allmänna nödnumret och när och hur hen kan använda det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Ensiapu Palvelu Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Taptotips: Under ett möte där ni lär er om första hjälpen kan bibelberättelsen om den barmhärtiga samariten passa in som andakt eller lugn stund (Lukas 10:25 – 37). Berättelsens budskap kan anpassas så att det känns aktuellt också idag.

Nödsamtalet i ett nötskal: Gör så här då du ringer 112: - Berätta kort vad som har hänt. - Det viktigaste är att du bevarar lugnet. I andra änden av linjen finns en utbildad, vuxen person. Om du inte vet vad du ska säga, så vet den här personen vad hen ska fråga. - Ange den exakta adressen (kommun, gatuadress, höghus eller egnahemshus). Om du inte vet, se dig omkring! - Förbered dig på att personen på nödcentralen också vill prata med den hjälpbehövande. På så vis får personen på nödcentralen tilläggsinformation om den hjälpbehövandes situation. Klarar patienten t.ex. av att prata i telefon? - Lägg inte på luren innan du får lova att göra det. - Ge vid behov närmare väganvisningar till olycksplatsen och se till att inget blockerar vägen. Kontrollera också att dörrarna inte är låsta. Om ni är i skogen eller i en scoutstuga, se till att någon går hjälparna till mötes för att visa dem vägen. Lämna ändå inte den skadade ensam. - Se till att telefonen är nåbar, eftersom räddningspersonalen som är på väg kan behöva ringa för att få mera information. - Telefonen får inte användas till något annat innan hjälpen är på plats. Ring nödnumret 112 på nytt om den hjälpbehövandes tillstånd förändras mycket, t.ex. om hen förlorar medvetandet eller slutar att andas. Om det behövs får ni mera anvisningar per telefon.

Rollspel: Laget diskuterar först kring nödsamtal. Vad är det allmänna nödnumret? Har någon av äventyrsscouterna någonsin ringt till nödcentralen? Varför? När är det läge att ringa till nödcentralen? Hurdan hjälp kan nödcentralen ge? Laget grundar en nödcentral. En av patrullerna fungerar som nödcentral och tar emot samtalen. De andra patrullerna hittar på en nödsituation och tänker ut vad de ska säga och ringer sedan nödcentralen för att få hjälp. Nödcentralen tänker ut hurdan hjälp som behövs i den aktuella nödsituationen: polis, ambulans, brandkår eller kanske alla dessa? Laget går tillsammans igenom instruktioner för hur ett nödsamtal ska gå till och ”ringer” till slut ett nödsamtal som följer instruktionerna. Åt den äventyrsscout som agerar nödcentral och besvarar samtalet kan det vara bra att i förväg skriva ner vilka frågor hen ska ställa, utifrån texten nedan. Uppgiften kan nämligen kännas så spännande för en äventyrsscout att hen glömmer vad hen borde säga. Obs! Kaptenens uppgift är att påminna scouterna om att de inte får ringa till nödnumret med telefoner eller radiotelefoner bara för att öva.

112-appen: Patrullen bekantar sig med Digias 112 Suomi-app. Appen förmedlar automatiskt information om var den som ringer till nödcentralen befinner sig. Kaptenen kan i förväg komma överens med vårdnadshavarna om att alla som ännu inte har appen installerar den i sina telefoner under mötet.

Ambulans-tafatt: Äventyrsscouterna leker ambulans-tafatt. De är fasttagare i tur och ordning. När någon blir fasttagen ska den lägga sig ner på rygg. Fyra andra personer blir en ambulans och bär den liggande till ”sjukhuset” – en bestämd plats som alla kommer överens om i förväg. Så fort den fasttagna personen kommer till sjukhuset blir hen frisk och ambulansen upplöses. Det är inte tillåtet att ta fast ”ambulanspersonalen”. Källa: Scouterna

Lägg till tips

Bifoga