Äventyrsscouten kan använda isdubbar.

Valikko

Isdubbar


Målsättning:

Äventyrsscouten kan använda isdubbar.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att rädda sig ur en vak med hjälp av isdubbar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder, visar exempel, förevisar olika slags isdubbar och ger feedback.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gör så här om du hamnar i en nödsituation: Om du går ner dig i isen: • Håll dig lugn och försök andas lugnt. • Ropa genast på hjälp. • Vänd dig åt det håll du kom ifrån. Ta av dig skidorna. • Slå sönder isen framför dig så långt det går. • Försök få dig själv i vågrät ställning med hjälp av att sparka med fötterna och häv upp dig på isen. Använd stavarna som isdubbar. • Rulla, åla och kryp tills du får fast is under dig. Håll dig i rörelse. • Sök dig snabbt in i värmen. Effektivast värmer du dig genom att hålla fötterna i vatten som är högst 40 grader varmt, genom att dricka varm saft och hålla en filt om axlarna. Massage, alkohol och en alltför snabb uppvärmning kan förorsaka att kallt blod strömmar t.ex. från händerna till hjärtat, vilket kan leda till allvarliga rytmstörningar. Ta dig in i värmen så snabbt som möjligt. Om du inte kan ta dig upp ur vaken: – Håll i iskanten. – Håll dig så stilla du kan för att minimera din värmefölust. – Ropa på hjälp eller blås i en visselpipa. – Upprätthåll sin livslust. Kämparanda ökar dina chanser att överleva. Om någon annan behöver din hjälp: • Agera snabbt. • Leta rätt på något som är längre än din arm att sträcka fram mot vaken, t.ex. ett rep, en spira, en gren, en åra eller din egen jacka. • Närma dig vaken från det håll där isen bär. Kryp och åla de sista metrarna. • Om ni är flera hjälpare kan ni bilda en räddningskedja. • Rör försiktigt vid den nedkylda. • Skydda offret från ytterligare köldskador och se till att hen kommer till hälsocentralen. • Om offret är medvetslöst, se till att hen får tillräckligt med syre (stabilt sidoläge), skydda hen mot ytterligare nedkylning och se till att hen snabbt får sjukhusvård. Att ge hjärtmassage åt en svårt nedkyld person kan leda till livsfarligt kammarflimmer.

Torrövning: Äventyrsscouterna övar att använda isdubbar att ta sig fram med hjälp av dem och att rulla på isen. Övningen sker helst på isen för att äventyrsscouterna ska få en så äkta känsla som möjligt av hur stor kraft som behövs. Äventyrsscouterna får först patrullvis känna på hur det är att ta sig fram med hjälp av isdubbar. Under tiden gör kaptenen upp en bana där hen märker ut en vak samt hur lång sträcka äventyrsscouterna ska ta sig fram med isdubbarna och hur lång sträcka de ska rulla sig fram. Efteråt kan laget ordna en snabbhetstävling. När den första är i mål startar följande från vaken. På samma gång går laget igenom vad det hör till att göra om isen brister under en eller om någon annan behöver hjläp på isen. Laget kan också konstruera egenhändigt gjorda isdubbar. De ska göras så bra att det verkligen blir av att ta dem med på utfärder.

Isdubbar. Material: 26 cm rund ribba (tjocklek minst 22 mm), 4 plastpluggar (med samma diameter som ribban), 2 stålspikar (längd 82 mm), plastslang (diameter 3 mm), nylonsnöre, tvåkomponentslim och nödvändiga verktyg. Såga två 13 cm långa bitar av ribban och fäst två av pluggarna på ribbornas övre ändar. Borra 5 cm djupa hål med ett borrbett på 3,5 mm i övre ändorna av de två bitarna (genom plastpluggarna och ner i träet) och slå in de kapade stålspikarna i hålen. Limma spikarna så att de säkert hålls på plats. Borra hål också i de resterande två plastpluggarna och trä nylonsnöret mellan pluggarna. Gör en tillräckligt stor knut på repet, så att den inte kan glida genom hålen. Borra ett hål som är lagom stort för knuten i båda ribborna och limma fast plastpluggarna i ribbornas ändar. Använd platsslangen som skydd på spikarna då du bär isdubbarna med dig.

Lägg till tips

Bifoga