Äventyrsscouten förstår grunderna till koordinatsystemet.

Valikko

Koordinatsystemet


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår grunderna till koordinatsystemet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med koordinatsystemet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Koordinatfunderingar: Vid ett lämpligt tillfälle tar kaptenen fram ett sjökort och/eller en jordglob och berättar om koordinatsystemet. Varför är koordinatsystemet uppfunnet? Vad är längd- och breddgrader för något? Vad är ekvatorn? Var går nollmeridianen? Jordklotets yta är indelad i delar för att det ska vara möjligt att beskriva och bestämma punkter på jordytan. Längdgraderna (meridianer) är halvcirklar som löper mellan jordklotets poler. Sammanlagt löper det 360 meridianer runt jorden. År 1884 bestämdes att nollmeridianen löper genom det astronomiska observatoriet i Greenwich i England. De övriga meridianerna numrerades sedan västerut och österut från denna enligt 0–180º. Breddgraderna (latitud) löper parallellt med ekvatorn så att ekvatorn motsvarar noll breddgrader. Breddgraderna norr om ekvatorn motsvarar 0–90º nordlig bredd, breddgraderna söderut från ekvatorn motsvarar 0-90º sydlig bredd.

Lägg till tips

Bifoga