Äventyrsscouten kan föra loggbok.

Valikko

Loggbok


Målsättning:

Äventyrsscouten kan föra loggbok.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att föra loggbok med hjälp av befälets instruktioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren föregår med gott exempel.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En sjöberättelse ur loggbokens perspektiv: Äventyrsscouterna börjar med att öva på att föra loggbok i kårlokalen, med hjläp av uppkopierade tomma loggbokssidor. Kaptenen berättar en berättelse för laget. Berättelsen handlar om några personer som ger sig ut på en seglats på havet. Berättelsen utspelar sig som under en seglats: personerna startar motorn, hissar och halar segel, passerar olika platser eller märken, upplever olika slags väder, manövrerar båten, ankrar, gör en landstigning och en man-över-bord-övning samt är beredda på olika slags händelser och tillbud. Berättelsen behöver innehålla rikligt med spännande kryddor och information utöver de här loggbokshändelserna, så att äventyrsscouterna orkar lyssna. Äventyrsscouterna sitter och uppdaterar den tomma loggbokssidan de har framför sig i takt med att berättelsen framskrider. Som avslutning jämför äventyrsscouterna sina loggboksberättelser och repterar vilka anteckningar en riktig loggbok ska innehålla.

Att föra loggbok på riktigt: Äventyrsscouterna för loggbok i en verklig situation ombord på en båt och med korrekta loggboksmarkeringar. De antecknar t.ex. väderobservationer, fart, position, vilka märken eller platser de passerar och andra händelser. Loggboken är scoutfartygets dagbok. Den är också ett officiellt dokument som kan användas som bevisföring t.ex. i försäkringsärenden. Den som för loggbok blir uppmärksam på många saker som annars skulle gå obemärkta förbi. Att föra loggbok gör båtfärden mer givande. Loggbok kan föras på många sätt. Det viktiga är att loggbok förs sakligt, regelbundet och enhetligt. Endast på det sättet blir loggboken både nyttig och intressant. Äventyrsscouterna bekantar sig med kårens sätt att föra loggbok.

Lägg till tips

Bifoga