Äventyrsscouten känner till begreppen sjömil och knop och kan mäta distanser på sjökortet.

Valikko

Mått på havet


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till begreppen sjömil och knop och kan mäta distanser på sjökortet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig olika måttenheter som används till sjöss (t.ex. sjömil och knop) och övar att mäta distanser på sjökortet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder patrulledarna i att mäta distanser och instruerar dem att öva med sina patruller med hjälp av sjökort. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren övar med sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Havsalias: Laget övar på vad begreppen betyder. Vad betyder sjömil? Och hur hänger det ihop med knop? Begreppen kan repeteras t.ex. genom att förklara och gissa ord på samma sätt som i spelet Alias. Äventyrsscouterna övar patrullvis att mäta distanser på ett sjökort. Material: Sjökort, passare, gradskivor.

Till sjöss används längdmåttet nautisk mil, sjömil (förkortas M). Riktningen bestäms enligt kompassens gradsystem (0–360º). En sjömil motsvarar en bågminut. En bågminut (distansminut) definieras genom att dela in en fjärdedel av en storcirkel (cirkel som går genom jordklotets poler) i 90 grader. Resultatet delas i sin tur med 60 minuter, eftersom en grad är indelad i 60 minuter. Resultatet blir då en bågminut, en sjömil. I meter räknat är en sjömil 1852 meter. En tiondel av en sjömil kallas ett kabelmått (185,2 m). En knop innebär en hastighet på en sjömil i timmen. Om att ta ut riktning och mäta distans: Vid navigering används riktning och distans bl.a. för att bestämma positionen, för att reda ut avstånd och planera rutten. Som hjälpmedel används passare och gradskivor. Riktningarna anges i grader och distanserna i sjömil. En sjömil är lika lång som en minut av längdgraden/meridianen. En minnesregel är: resans längd mäts i längd.

Lägg till tips

Bifoga