Äventyrsscouten förstärker sina hälsosamma vanor.

Valikko

Motionsdagbok


Målsättning:

Äventyrsscouten förstärker sina hälsosamma vanor.

Beskrivning:

Äventyrsscouten för motionsdagbok.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att uppmuntra, sporra och föregå med gott exempel. När äventyrsscouterna fört motionsdagbok en vecka är det bra att tillsammans stanna upp och fundera hur veckan gick. Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att uppmuntra äventyrsscouterna och själv föregå med gott exempel.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

(Nytto)motion på uppmuntran av kaptenen: Äventyrsscouterna skapar motionsdagböcker under ett möte och kommer tillsammans överens om hur tabellen ska användas och fyllas i. Äventyrsscouterna funderar tillsammans på hur de kan röra på sig mer, i synnerhet när det gäller nyttomotion. Kaptenen kan uppmuntra äventyrsscouterna att prova på nya motionsformer och föreslå att de som bor i samma område träffas för att motionera tillsammans också utanför lagets mötestid. Också vårdnadshavarna kan under motionsveckan uppmuntras att lära sina barn en ny motionsform eller att låta barnen lära dem något nytt – tillsammans är det roligast! Motionsdagböckerna granskas under nästa möte.

Egen dagbok: Äventyrsscouterna gör en lista över sina favoritsportgrenar och testar nya grenar tillsammans med sina vänner. Äventyrsscouterna för motionsdagbok under minst en veckas tid och antecknar i dagboken hur de har motionerat. Kaptenen ger äventyrsscouterna instruktioner om hur de ska fylla i dagboken.

Lägg till tips

Bifoga