Äventyrsscouten vet vad hen ska göra om hen själv eller en kompis blöder näsblod.

Valikko

Näsblod


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad hen ska göra om hen själv eller en kompis blöder näsblod.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att stilla näsblod.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Ensiapu Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Palvelu Partiokulttuuri Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen följer med när äventyrsscouterna ger första hjälpen, ger respons och vid behov instruktioner om rätt vård. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrulledaren dramatiserar: Patrulledarens uppgift är att agera patient. Kaptenen ger instruktioner och maskerar patrulledarna. Patrulledaren agerar enligt patrullmedlemmarnas första hjälpen-instruktioner och besvarar deras frågor.

Inlärningsvideo: Kaptenen ger patrullerna i uppgift att med en telefonkamera spela in en kort inlärningsvideo om näsblod. Patrullen kan använda boken Ryggsäcken som källmaterial. Att titta på de andra patrullernas videor fungerar fint som repetition och upprepning för att effektivera inlärningen.

Första hjälpen vid näsblod är enkel. Snyt näsan tom och täpp till den blödande näsborren genom att trycka näsans sida mot näsans mellanvägg minst 15 minuter i ett sträck. Patienten ska sitta i framåtlutande ställning för att förhindra att blodet rinner ner i halsen. Att lägga en ispåse eller något annat kallt i nacken eller mot pannan kan få blödningen att stillna fortare. Om blödningen fortsätter efter 15 minuter är det skäl att uppsöka läkare. Transportera patienten i sittande läge.

Lägg till tips

Bifoga