Äventyrsscouten kan vara en aktiv medlem i vakten.

Valikko

Navigation


Målsättning:

Äventyrsscouten kan vara en aktiv medlem i vakten.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna övar att navigera ombord genom att turvis spana och läsa sjökortet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen uppmuntrar och ger råd. Patrulledarens uppgift: Navigatören ger spanaren i uppgift att försöka få syn på olika objekt i omgivningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Den hjälpande handen: Äventyrsscouterna fungerar i tur och ordning som navigatörens par. Äventyrsscouter tröttnar snabbt på sina uppgifter, så det lönar sig att byta uppgifter med en halvtimmes mellanrum och se till att alla har något att göra.

Lägg till tips

Bifoga