Äventyrsscouten kan hjälpa en person som hamnat i vattnet och vet vad hen ska göra om hen själv trillar i.

Valikko

Ofrivilligt i vattnet


Målsättning:

Äventyrsscouten kan hjälpa en person som hamnat i vattnet och vet vad hen ska göra om hen själv trillar i.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar trygga livräddningstekniker till sjöss. Äventyrsscouten övar att hjälpa någon som trillat i vattnet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På sjön På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen informerar föräldrarna om var laget ska samlas och vilken utrustning som behövs. Kaptenen kollar upp äventyrsscouternas simförmåga med föräldrarna. Kaptenen handleder, ger råd och ansvarar för säkerheten. Kaptenen ber vid behov t.ex. distriktets sjöscoutkårer om hjälp med att förverkliga aktiviteten. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får det material som behövs och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen. Patrulledaren ser till att alla patrullmedlemmar har ett simpar att hålla ögonen på.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sjöräddningsövning: Äventyrsscouterna övar i en simhall, i en sjö eller i havet vad de ska göra om de själva ofrivilligt hamnat i vattnet eller om de ska rädda någon annan som t.ex. fallit överbord. Äventyrsscouterna provar på huddling och på att bogsera en medvetslös person i vattnet. De får också prova att simma med kläderna på, och att använda livboj och kastlina. Material: Livboj, kastlina.

Sjöräddningsövning, instruktioner och information: RÄDDNINGSVÄSTAR: Den som rör sig till sjöss ska alltid ha räddningsväst på sig, även den som uppfattar sig som en god simmare. I kallt vatten stelnar kroppen fort. När du hamnar i en nödsituation till sjöss, försök hålla dig lugn och lugna andra. Ropa på hjälp. Det lönar sig inte att simma iväg från båten, inte ens om du fallit i under en båtfärd i skärgården, om inte stranden är väldigt nära. Om du misstänker att ingen på fartyget märkt att du trillat i vattnet lönar det sig också bara att simma mot stranden om den är riktigt nära. Den som hamnat i vattnet måste ta ställning till om det är sannolikt att det snart kommer en annan båt förbi som kan hjälpa. I så fall lönar det sig att stanna kvar och vänta på hjälp i stället för att försöka simma någonstans. Många lätta båtar hålls flytande och kan bära upp sina passagerar även om de blivit vattenfyllda. Om det är fråga om en roddbåt kan det gå att tömma den, i synnerhet om det inte går så stora vågor. Det viktigaste är att hålla sig så varm som möjligt. Behåll kläderna på ifall du är klädd i räddningsväst och den bär upp både dig och dina våta kläder. En roddbåt tömmer du genom att kraftigt gunga båten av och an i dess längdriktning så att en del av vattnet skvalpar ut. När du har fått så pass mycket vatten ur båten att relingen är ovanför vattenytan kan en av de som trillat i klättra ombord och fortsätta ösa. I en vattenfylld båt ska du klättra ombord antingen i fören eller aktern, eftersom den annars lätt kantrar. När ni fått vattnet ur båten kan också de andra klättra ombord. De tröttaste och svagaste simmarna ska vara de första dom får komma ombord. FLYTINSTRUKTIONER: Om du flyter i den så kallade HELP-ställningen minimerar du din värmeförlust. Håll fötterna i kors och böj knäna. Linda armarna om benen och håll dig i ett så litet paket som möjligt. Om det ligger flera personer i vattnet lönar det sig att flyta i en tät grupp, vilket kallas huddling. Det går till så att alla lägger armarna om varandra och fötterna tätt ihop. De svagaste placeras i mitten av gruppen för där hålls de varmare. Huddling fungerar om det finns två eller fler offer i vattnet. Ropa på hjälp och vifta upp och ner med armarna när ni ser ett fartyg närma sig. VAD DU SKA GÖRA OM NÅGON HÅLLER PÅ ATT DRUNKNA (fakta): Om det finns ett nödbloss ombord lönar det sig att vänta med att använda det tills ett fartyg är inom synhåll. Om den som håller på att drunkna är nära stranden ska räddaren använda ett räddningsrep eller räcka fram en käpp eller åra till hjälp. Om det finns en båt i närheten lönar det sig att använda den. Det är viktigt att hela tiden hålla ögonen på personen i vattnet. Klä av dig en del kläder om du ska simma ut för att rädda någon. Håll t.ex. tröjan mellan tänderna när du simmar ut, så kan du använda den för att bogsera den drunknande personen med. Som räddare ska du simma snabbt, men spara krafter till att bogsera den drunknande. Räck tröjan åt den drunknande, eller ta tag i personens hand och bogsera hen till ett säkert ställe. Om den som håller på att drunkna inte kan simma själv ska du bogsera hen till stranden. Det är bra att minnas att en person som håller på att drunkna har en tendens att klamra sig hårt fast i sin räddare. I värsta fall hamnar båda personerna under vattnet. Påbörja livräddning när ni kommit till stranden, om det behövs.

Tryggt i vattnet: På grunt vatten kan äventyrsscouterna öva att röra sig i båten och också att agera rätt när den kantrar. Äventyrsscouterna övar att tömma en roddbåt eller att vända en kanot rätt väg igen när den kantrat, samt att ta sig tillbaka ombord. De testar också att kasta en livboj och en kastlina. Äventyrsscouterna funderar dessutom på vad annat på stranden eller i båten som skulle kunna vara till hjälp för att hålla någon flytande eller rädda någon. Material: Roddbåt eller kanot, livboj, kastlina.

Lägg till tips

Bifoga