Äventyrsscouten kan orientera i lätt terräng.

Valikko

Orientering


Målsättning:

Äventyrsscouten kan orientera i lätt terräng.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna testar sina orienteringskunskaper i lätt terräng.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen finns med som stöd i bakgrunden och svarar för säkerheten. Kaptenen kan antingen skaffa kartor och lägga ut kontroller i terrängen, eller ta kontakt med den lokala orienteringsföreningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Stjärnorientering: Äventyrsscouterna läser kartan och provar på att ta ut kurser. De rör sig inte enbart längs stigar, utan tar sig fram rakt mot kontrollerna med hjälp av en kompasskurs. Solfjädersorienteringen innehåller flera banor med 1–5 kontroller. Alla banor börjar och slutar på samma ställe. Den här centralkontrollen ligger oftast på toppen av en kulle eller på någon annan tydligt urkiljbar plats i terrängen. Orienteraren letar först rätt på kontrollerna längs en av fjädrarna och återvänder sedan till startplatsen innan hen fortsätter därifrån till nästa fjäder. Fjädrarna kan ritas in var för sig på separata kartor, eller alla på en och samma karta. Övningen i att ta ut en kurs går till så att scouterna rör sig med hjälp av kompassen mot en kontroll som ligger ungefär 200 meter bort och som har en tydlig avgränsare bakom sig i terrängen (en väg, ett dike, ett stup eller motsvarande), så att det blir tydligt för den som orienterar att hen har missat kontrollen.

Kvällstävling: Be kårens spejarscouter, explorerscouter eller roverscouter ordna en kvällstävling för äventyrsscoutlaget. Också under en scoutfärdighetstävling kan laget få praktisk övning i att orientera. Gör gärna en överenskommelse i laget om att alla får orientera i tur och ordning.

Vägvisaren: Alla patrullmedlemmar får i tur och ordning vara den som orienterar och leder patrullen framåt i skogen. En orienteringskunnig ledsagare finns med för att se till att patrullen inte avviker alltför långt från rutten. Till slut ger ledsagaren respons och tips inför nästa gång. Om det finns tid kan patrullen genast gå samma rutt på nytt enligt instruktionerna.

Att gestalta kartsambandet: Kaptenen skaffar fram både orienteringskartor och flygfoton över ett visst område. Kaptenen för ut kontroller i naturen, längs vägar och stigar, och markerar kontrollerna på kartan. Äventyrsscoutpatrullerna får både ett flygfoto och en karta. För äventyrsscouterna är det ofta lättare att orientera med hjälp av flygfotot, men det är bra om kontrollerna är utmärkta på kartan, så att äventyrsscouterna lär sig se sambandet mellan karta och flygfoto. Källa: Norges speiderforbund

Stigorientering: Patrullen kan ordna en traditionell orientering längs vägar och stigar i en bekant terräng. Kaptenen för ut kontrollerna till vägkorsningar och sedan ska patrullerna samla kontrollernas kännetecken på sina kort. Kaptenen kan också lägga ut falska kontroller som patrullerna inte ska samla. Laget kan också delta i den lokala orienteringsföreningens verksamhet för barn (Ekorrstigen). Det är ofta möjligt att köpa orienteringskartor av orienteringsföreningar. Material: kartor, kompasser

Kreppad rutt: Kaptenen märker ut en orienteringsbana med hjälp av kreppapper. Laget studerar kartan och repeterar hur den ska läsas. Kaptenen ger råd och instruktioner och visar var orienteringen börjar och berättar också hur de ska göra om de tappar bort sig. Patrullerna ger sig iväg ut på banan. Kaptenen övervakar att ingen tappar bort sig. Patrullernas uppgift är att följa markerade stigar och rita in sin rutt på kartan. Samtidigt som patrullen rör sig längs den kreppade banan och ritar in sin rutt på kartan letar de i terrängen efter sådant som finns utmärkt på kartan, t.ex. kraftledningar, stenar och hus. Kaptenen har märkt ut platserna och delat ut frågor i stil med ”Vilken färg har huset?” eller ”Vad står det på kraftledningsstolpen?” Material: kreppband, kartor, kompasser

En riktig liten tävling: Laget deltar i en orienteringstävling som den lokala orienteringsföreningen ordnar. Vid sådana tävlingar kan deltagarna välja mellan banor med olika svårighetsgrader, och kaptenens orienteringskunskaper inverkar inte på banan och kontrollerna. Material: kartfodral, kompasser

Den första orienteringen utan vuxen följeslagare: Ordna en orientering så att äventyrsscouterna får prova på att klara av att röra sig tillsammans i naturen utan en vuxen följeslagare. En lagom lång sträcka kan vara 1–2 kilometer lång. I första hand orienterar äventyrsscouterna enligt karta och markeringar i naturen. De behöver ännu inte helt behärska att ta ut och följa kurser. Seikkailijoiden pitäisi pystyä liikkumaan maastossa keskenään. Området ska vara ganska litet, så att det inte känns för skrämmande att orientera. T.ex. så att det ligger en sjö i söder och en stor väg 3 km norr om den. Material: kartor, kompasser, kontrollflaggor

Lägg till tips

Bifoga