Äventyrsscouten kan hjälpa någon som blivit biten av en orm eller stucken av en geting. Äventyrsscouten kan också agera rätt vid ett fästingbett.

Valikko

Orm, geting och fästing


Målsättning:

Äventyrsscouten kan hjälpa någon som blivit biten av en orm eller stucken av en geting. Äventyrsscouten kan också agera rätt vid ett fästingbett.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig vilken första hjälp som krävs vid ett ormbett eller ett getingstick. Äventyrsscouten lär sig att ta bort en fästing och att sköta bettet efteråt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen berättar för laget om getingstick och ormbett. Hen instruerar patrullen hur de ska hjälpa och att de ska den som behöver första hjälpen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren agerar patient enligt kaptenens instruktioner. Hen berättar för sin patrull vad som hänt och ber om hjälp.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fästingbekämpning: Om ni har verksamhet eller gör utfärder på områden där det finns mycket fästingar behöver ni gå igenom hur ni kan undvika fästingbett, hur ni kollar om ni har fästingar på er, hur fästingar ska tas bort och hur ni sedan ska följa med bettområdet efteråt. Har äventyrsscouterna någonsin blivit bitna av fästingar? Vad gjorde de då? Tilläggsinformation hittas på webben med sökorden ”TBE” (tick-borne encephalitis) och ”borrelios".

Ormbett: Huggormen är av naturen ett skyggt djur. En orm hugger bara då den känner sig trängd, i praktiken om någon stiger på den. Kolla var du sätter fötterna och använd stövlar eller andra stadiga skor när du rör dig på ställen där det är känt att det finns huggormar. Det är skäl att misstänka ormbett om du känner en plötslig smärta i foten och om det i foten syns två små bettmärken på ett rödskiftande, ömt och uppsvällt hudområde. Bettmärkena är bara någon millimeter från varandra. Det kan också uppstå blåsor på huden. Ett huggormsbett är farligt för såväl barn som vuxna. Undvik att röra på den kroppsdel där bettet sitter. Kroppsdelen ska stödas i viloläge men inte i högläge. Om den som har blivit biten kan svälja, lönar det sig att genast ge hen de kortisontabletter (Kyypakkaus) eller antihistaminer enligt instruktionerna på förpackningen. Mediciner som tas oralt verkar dock långsamt. Ring genast till 112 om personen har allvarliga symptom. Symptomen vid huggormsbett varierar från illamående och magont till chocktillstånd. Alla som har blivit huggormsbitna bör uppsöka läkare.

Getingstick: För de flesta är ett getingstick ofarligt även om det känns obehagligt. Ett getingstick känns skrämmande och det stungna stället gör ont och sväller. Lindra smärtan med en kylförpackning. Använd en pincett och ta försiktigt bort gadden ifall den sitter kvar i huden. En person som är väldigt allergisk för getingsting, har vanligtvis med sig en medicin som första hjälpen, en EpiPen. Om någon av patrullens medlemmar har en sådan här penna, borde gärna alla äventyrsscouter lära sig använda den. För det här ändamålet kan man be om att få låna en undervisningspenna av den lokala allergiföreningen. Det finns även videoinspelningar som behandlar detta. En EpiPen innehåller adrenalin. Ring genast 112 om en geting har stuckit ett barn som är mycket allergiskt och stick barnet med EpiPen.

Ormbiten eller getingstucken: Kaptenen berättar om ormbett och getingstick. Vad har dessa för kännetecken? Hur går sådana att undvika? Hurdan första hjälpen behövs vid bett och stick? Laget går igenom hurdan vård en allergisk person behöver och i vilka situationer en läkare bör kontaktas. Laget diskuterar först grundläggande fakta och övar sedan patrullvis med hjälp av olika situationsbeskrivningar. Kaptenen berättar för patrulledarna vad som har ”hänt dem” och ber patrullen ge första hjälp åt den nödställde. Patrulledarna kan till exempel få följande instruktioner: ”Du har blivit biten en av huggorm i smalbenet. Du råkar i panik och springer omkring och ropar på hjälp” eller ”Du har blivit stucken av flera getingar. En stack dig i halsen. Efter en liten stund börjar stället där getingen stack dig svälla upp ordentligt och du känner att du har svårt att andas.” Material: kortisontabletter (Kyypakkaus), kylförpackning, (EpiPen, en övningspenna).

Lägg till tips

Bifoga