Äventyrsscouten kan ta ut en kompasskurs och följa den.

Valikko

Rätt riktning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan ta ut en kompasskurs och följa den.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att ta ut kurser till fixpunkter i naturen (krysspejla) och att röra sig enligt en kompasskurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen planerar orienteringsrutten, är den sakkunniga och ansvarar för säkerheten. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får material och instruktioner av kaptenen, förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Rätt kurs trots en störning: Äventyrsscouterna övar först att använda en kompass på ett öppet område. Gå igenom faktorer som gör att kompassen visar fel genom att lägga två kompasser ovanpå varandra, ett armbandsur under kompassen eller genom att lägga kompassen på motorhuven på en personbil. När äventyrsscouterna kan använda kompasser och ta ut kurser kan de orientera enligt en bana som kaptenen har planerat eller delta i den lokala orienteringsföreningens evenemang. Material: kartor, kompasser.

Bokstavslek i rätt riktning: Den här aktiviteten går bäst att genomföra på ett öppet område som t.ex. en sand- eller gräsplan. Laget märker ut en startplats. Sedan handleder kaptenen äventyrsscouterna i att ta ut kurser med kompassen. Laget börjar med att öva några gånger tillsammans. Kaptenen säger en kompasskurs och alla ställer in sina kompasser enligt den. Sedan fortsätter laget i par. Paret väljer en kurs. Den ena i paret står vid startplatsen och pejlar. Den andra går ungefär 10 meter bort och får vägledning av kompisen vid startplatsen så att hen kan gå åt rätt håll. Sedan går den i paret som nyss stod i mitten 5 eller 10 meter enligt den överenskomna kursen lägger en tallrik upp och ner och under tallriken en lapp med en bokstav. Paret upprepar detta 3–4 gånger och turas om med de olika uppgifterna tills de lagt ut en liten så kallad stjärnorientering. När alla par är klara följer övningens följande skede. Två par bildar en grupp. Det ena paret ger instruktioner om hur det andra paret ska hitta deras tallrikar, alltså genom att ange kompasskurs och distans. Paret kollar att det andra paret hittar rätt bokstäver under tallrikarna. Sedan byter paren om. Material: kompasser (minst en åt varje par), lappar att skriva bokstäver på, tallrikar. Källa: Det Danske Spejderkorps

Lägg till tips

Bifoga