Äventyrsscouten känner i stora drag till hur de ska hantera och förvara olika slags rep.

Valikko

Repvård


Målsättning:

Äventyrsscouten känner i stora drag till hur de ska hantera och förvara olika slags rep.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig grunderna i att hantera olika rep och att skjuta upp rep (kojla).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen lär och visar äventyrsscouterna hur de ska hantera olika slags rep. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna leder övningen i patrullerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Snygga rep: Äventyrsscouterna får under en seglats till uppgift att se till att båtens alla rep hålls snyggt organiserade både under seglatsen och när båten lagt till i hamnen. Skepparen ger instruktioner om det behövs.

Repkunskap: Laget går igenom följande nyckelregler som har med rep att göra: 1. Skjut upp (kojla) ett rep genast efter att du använt det och skjut också upp långa repändar som ligger löst. 2. Förvara rep lättåtkomligt och alltid på samma bestämda plats. 3. Sköt om repens ändar genom att antingen tagla eller splitsa dem. Kaptenen berättar också om hur rep ska skötas. Rep ska förvaras torrt och luftigt. Rep av naturfiber kan tjäras för att motverka att de murknar. Repen ska redas upp genast efter användning så att de är klara att användas igen. Korta och tunna rep går lättast att skjuta upp genom att linda dem runt armbågen. Se ändå upp så att repet inte vrider sig. Ett högerslaget rep (Z-slaget) ska skjutas upp medsols och ett vänsterslaget (S-slaget) motsols. Det är viktigt att skjuta upp repet åt rätt håll för att det inte ska trassla ihop sig när det löper ut ur rullen..Ett längre rep är det bäst att skjuta upp genom att hålla bukterna i handen och stora rep eller trossar skjuts upp på marken. När ett rep ska förvaras en längre tid är det bra att fästa rullen med ett tunnare snöre på tre ställen. Det lönar sig ofta att börja dra ut ett rep vid mitten av rullen, inte vid ytterkanten. Material: Rep

Lägg till tips

Bifoga