Äventyrsscouten kan sköta små sår och skrubbsår.

Valikko

Sår och skrubbsår


Målsättning:

Äventyrsscouten kan sköta små sår och skrubbsår.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig sköta om sådana små sår som är typiska för utfärder och scoutmöten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Itsestä huolehtiminen
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ser till att det finns tillräckligt med övningsmaterial till hands (plåster, rengöringsmedel eller rent vatten, kompresser, gasbinda samt skavsårsplåster att visa upp). Kaptenen berättar först hur sår och skavsår ska skötas och instruerar sedan patrulledarna att öva med sina patruller. Kaptenen ger respons och handleder vid behov så att äventyrsscouterna lär sig första hjälpen på rätt sätt. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att alla får öva sårvård, t.ex. parvis.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Mästare på att undvika blåsor: När det gäller första hjälpen vid skavsår är det bäst att börja med att försöka hindra att att sådana uppkommer. I vilka situationer uppkommer blåsor och skavsår? På vilka sätt går det att förebygga sådana? Hurdan första hjälpen behöver en person som fått skavsår? Blåsor och skavsår är vanliga speciellt på vandringar och hajker som innehåller mycket vandring. Den bästa vården är den förebyggande vården. På långa vandringar är det viktigt att ha bra, ingånga skor. Det lönar sig inte att ge sig iväg på en lång färd med nya skor. Fötterna ska hållas torra och rena. När det gäller skavsår är det viktigaste att minnas att de ska skötas genast. Vården ska påbörjas så fort det börjar skava, innan det uppstår en blåsa. På det här sättet räcker det ofta att skydda huden t.ex. med ett skavsårsplåster eller så kallat hydrokolloidalt förband. Om det uppstår en blåsa är det viktigt att skydda den så att den inte går sönder. Det lönar sig alltså inte att spräcka blåsan. Om blåsan uppstått på grund av skoskav och vandringen fortsätter är det bra att lägga ett hydrokolloidalt förband direkt på blåsan. Om skavsårsplåstret inte hålls på plats medan personen är i rörelse kan det vara bra att tejpa fast det med ett lager idrottstejp. Det lönar sig alltid att försöka undvika att blåsorna spräcks. En spräckt blåsa blir lättare inflammerad, i synnerhet vid utfärdsförhållanden. Om blåsan sitter under foten eller på ett annat ställe där den hela tiden blir utsatt för påfrestning t.ex. när den drabbade personen går, och om ett skavsårsplåster inte hjälper, kan det vara ett alternativ att spräcka blåsan och sedan lägga på ett förband. Blåsan ska i så fall spräckas via frisk hud, med en nål som putsats ren t.ex. med hjälp av sårrengöringsmedel. Den spräckta blåsan, också insidan, ska rengöras noggrant med sårrengöringsmedel och sedan förses med ett skavsårsplåster. Under vandringen är det bra att sköta om blåsor och skavsår både morgon och kväll. Till vården hör att tvätta skavsåren med vatten eller sårrengöringsmedel. Under en vandring är det skäl att tvätta fötterna dagligen och torka dem ordentligt. Skor och strumpor i rätt storlek är viktiga att ha för att förebygga problem med skavsår. Om blåsor ändå uppkommer hinner de läka rätt bra på ca ett vilodygn. Om blåsorna blir infekterade är det skäl att låta en läkare se på dem.

Ett sticksår är litet till omfånget men ofta djupt. Ett sticksår kan uppstå t.ex. av en spik. Putsa såret noggrant och lägg på ett förband. Om det blir kvar en bit av spiken i såret, eller om det blöder rikligt, ska såret visas för en läkare. Om såret är i bålen kan de inre organen vara skadade och patienten ska alltid föras till läkare. Om det finns ett främmande föremål i såret, t.ex. en spik i handen eller foten, är det bäst att låta det sitta kvar tills en läkare kan ta bort det och avgöra vårdbehovet. Stöd föremålet så att det inte kan röra på sig och förorsaka mera vävnadsskada och smärta.

Ett skärsår uppstår t.ex. av ett snitt med täljkniv. Sårkanterna är jämna och rena, men såret kan vara djupt. Putsa skärsåret, pressa ihop sårkanterna och lägg på ett förband. Om såret är i ansiktet eller mer än en centimeter långt kan det behöva sys och ska då visas upp för en läkare. Kross-, bett- eller skottsår har ofta ojämna och trasiga kanter. Såret kan se litet ut och den yttre blödningen kan vara liten, men såret kan ändå vara djupt. Täck in såret med ett rent förband och för patienten till läkare.

Sårexpert: Patrullen funderar tillsammans på i vilka olika situationer olika slags sår uppkommer. På vilka sätt går det att förebygga olyckor? Hurdan första hjälpen behövs vid olika typer av sår? En skråma eller ett ytsår uppkommer då någon skrapar sig eller faller. Huden kan gå sönder på ett stort område och när kapillärerna går sönder sipprar det ut blod och sårvätska. Rengör såret och lägg på ett förband. Om såret är stort eller har blivit smutsigt är det skäl att visa upp det för en läkare på grund av risken för stelkramp. Ett barn i äventyrsscoutåldern har vanligen tillräckligt nyligen vaccinerats mot stelkramp, utom i några enstaka fall då barnet inte fått vaccin.

Plåstra om en kompis: Äventyrsscouterna övar sig på första hjälpen i samband med olika sår och skrubb- eller skavsår. Var och en av äventyrsscouterna agerar turvis patienter och vårdare. Första hjälpen kan behövas t.ex. för en liten skråma, efter att någon stigit på en spik, täljt sig i fingret eller fått ett skavsår på hälen.

Lägg till tips

Bifoga