Äventyrsscouterna kan hjälpa till med att sätta segel och beslå segel.

Valikko

Segel


Målsättning:

Äventyrsscouterna kan hjälpa till med att sätta segel och beslå segel.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna övar att sätta och beslå segel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga, handleder och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Den snabbaste segelfixaren: De olika vakterna eller båtlagen kan tävla sinsemellan om vem som är snabbast på att beslå seglen på rätt sätt. Det går också att tävla i att göra förseglet klart att hissas. Material: segel.

Lägg till tips

Bifoga