Äventyrsscouten kan räkna ut hur lång en sträcka på kartan är i naturen.

Valikko

Skalor


Målsättning:

Äventyrsscouten kan räkna ut hur lång en sträcka på kartan är i naturen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med olika slags kartor. Äventyrsscouten lär sig att uppfatta olika kartskalor i verkligheten och vet hur lång en sträcka på kartan är i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram olika slags kartor, ger instruktioner och handleder. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får material och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Avstånd på sjökortet: På ett sjökort märks skalan ut på ett lite annorlunda sätt, och att mäta avstånd till sjöss går också till på ett annat sätt. Äventyrsscouterna bekantar sig med att mäta avstånd på ett sjökort.

Sträckor: Äventyrsscouterna undersöker var skalan finns angiven på olika kartor. De tar reda på hur de med hjälp av skalan kan förvandla ett visst avstånd på kartan till en verklig sträcka i naturen. Kaptenen pekar ut olika ställen på kartan och instruerar patrullerna att mäta upp avstånden på kartan och omvandla dem till sträckor i naturen. Äventyrsscouterna räknar efteråt ut hur långt de har gått under en utfärd.

Lägg till tips

Bifoga