Äventyrsscouten kan läsa en adresskarta.

Valikko

Stadsorientering


Målsättning:

Äventyrsscouten kan läsa en adresskarta.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med adresskartan över sin egen hemort och stadsdel och orienterar med hjälp av den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suunnistus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen planerar en orienteringsbana och märker ut den. Hen ser till att äventyrsscouterna kommer ihåg att röra sig tryggt i trafiken. Kaptenen lär äventyrsscouterna hur de ska läsa och rikta en adresskarta. Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att hålla koll på patrullens säkerhet. Patrulledaren håller ihop gruppen och ser till att alla följer trafikreglerna. Patrulledaren försäkrar sig om att alla får vara med och läsa kartan och orientera.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bildorientering: Patrullerna får adresskartor och papperslappar med numrerade foton tagna i den omgivande terrängen. Fotona visar sådana saker som också går att hitta på kartan (t.ex. statyer, kulvertar, trappor, staket). Orienteringspunkterna är utmärkta med kontrollmärken och när patrullen står vid dessa märken ska patrullen på fotolappen rita en bild av och skriva upp namnet på det karttecken som kontrollen finns vid, samt adressen till kontrollen enligt adresskartan (t.ex. staket, adress: Dikesrenen 3)

Kontrollgömmor: Kaptenen planerar och märker ut en bana med kontroller eller en så kallad stjärnorientering. På kontrollerna kan det finnas gömmor med uppgifter, bokstavskoder eller godis, så att det blir mer spännande för äventyrsscouterna att läsa kartan och hitta kontrollerna. Det ligger vid så många olika slags karttecken som möjligt.

Kartpromenad: Den här övningen lönar det sig att göra innan laget beger sig ut i terrängen. Kaptenen berättar var startpunkten finns och äventyrsscouterna hittar den på sina kartor. Kaptenen ”går iväg” på kartan, hen berättar alltså hur många kvarter hen går och åt vilket håll. Äventyrsscouterna ritar in kaptenens rutt på sina kartor och ska till slut berätta var på kartan de ritat in att rutten slutar. Alternativt kan laget använda sådana här färdigt nerskrivna berättelser eller rutter. Om kårens hemort är liten kan laget göra övningen med en karta över en större stad.

Var gick vi riktigt? Kaptenen eller patrulledaren leder äventyrsscouterna en viss rutt inom kartans område. Äventyrsscouternas uppgift är sedan att på kartan rita in den rutt de tror att de gått.

Uppgifter på rätt adress: Patrullerna får både en adresskarta och en lista på adresser och saker de ska ta reda på vid dessa adresser, som t.ex. vilken färg dörren till Blomstergatan 3 har, hur många brevlådor det finns på väggen vid Växtgatan 9, vilket företag som finns på adressen Rotgatan 2, hur mycket dagens pizza kostar vid Pistillvägen 7 och vilken färg byggnaden vid Ståndargatan 8 har. Med hjälp av kartan letar patrullerna upp adresserna och tar sig dit för att hitta svar på frågorna. Att använda en adresskarta ger en trevlig omväxling till att leta efter kontroller under en vanlig spårning.

Lägg till tips

Bifoga