Äventyrsscouten kan identifiera ställen där isen är svag. Äventyrsscouten vet att det finns olika typer av isar. Äventyrsscouten vet hur stark isen ska vara för att bära en person.

Valikko

Svaga isar


Målsättning:

Äventyrsscouten kan identifiera ställen där isen är svag. Äventyrsscouten vet att det finns olika typer av isar. Äventyrsscouten vet hur stark isen ska vara för att bära en person.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig på att känna igen svag is och övar sådana säkerhetsaspekter som hör ihop med isvett.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Retkeily Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att lära äventyrsscouterna på vilka ställen isen är svag, vilka olika istyper det finns och hur de kan kontrollera isens tjocklek. Kaptenens uppgift är att se till att äventyrsscouterna orkar koncentrera sig på att lära sig saker. Det är också bra att öva isräddning. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bara vaken fattas: Patrullen övar isräddning, t.ex. att dra sig framåt med hjälp av isdubbar och att kasta kastlina. Gå till Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf på webben för mera information.

Bättre klok än efterklok: Patrullens uppgift är att leta efter information om svaga isar, olika typer av isar och om isläget på webben. Exempelvis kan varje patrull presentera en viss istyp för de andra i laget (visa en bild på den sortens is, berätta var sådan is ofta förekommer, åskådliggöra tjockleken osv.)

Strategi med lego: Kaptenen ritar en karta där det finns områden med risk för svaga isar. Först ger kaptenen äventyrsscouterna i uppgift att placera ut legogubbar eller andra motsvarande figurer någonstans på kartan. Sedan berättar kaptenen att dagens tema är svaga isar. Efter det funderar äventyrsscouterna tillsammans på vems gubbe som skulle drunkna och vems som skulle överleva. Samtidigt är det bra att fundera på hur de som överlever skulle kunna rädda de som är i fara.

Peka ut riskerna: Patrullen undersöker en karta eller ett sjökort över kårens utfärds- eller lägerområde eller något annat vattenområde. Uppgiften är att på kartan peka ut farliga platser med bedrägliga eller tunna isar. Isen är förrädisk på åar, i smala sund, vid åars och bäckars utlopp, vid klippor som stupar brant ner i vattnet, intill källor i sjöar, kring undervattensgrund och på platser där vattnet strömmar. Isens bärkraft minskar vid en spricka. Också vass gör isen hålig och därmed skör.

Lägg till tips

Bifoga