Äventyrsscouten kan identifiera svimning och medvetslöshet och kan hjälpa en person i sin egen storlek.

Valikko

Svimning och medvetslöshet


Målsättning:

Äventyrsscouten kan identifiera svimning och medvetslöshet och kan hjälpa en person i sin egen storlek.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna funderar på orsaker till att någon svimmar eller blir medvetslös. Äventyrssscouterna övar sig på att hjälpa en person som svimmat eller blivit medvetslös.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Ensiapu Palvelu
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga eller bjuder in någon sådan på besök. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får instruktioner av kaptenen, förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder - orientering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I praktiken: Laget diskuterar orsaker till att någon svimmar eller blir medvetslös. Äventyrsscouterna övar att ge första hjälpen i sådana situationer. Hur hjälper jag någon som svimmat? Hur lägger jag en medvetslös person i stabilt sidoläge? Äventyrsscouterna övar att lägga patienter i stabilt sidoläge. På samma gång är det bra att också prata om alkohol och droger. När kan det gå så att någon slocknar och varför går det så? Hur är det om någon kompis eller familjemedlem har slocknat? En främmande person som verkar vara medvetslös är det bäst att inte närma sig alltför oförsiktigt, eftersom det inte går att veta hur hen reagerar. Milloin joku sammuu ja mistä se johtuu? Lämna ändå inte en person i nöd utan hjälp. Det bästa är att berätta om saken för en vuxen eller tillkalla hjälp. En person som blir liggande i en snödriva på vintern svävar alltid i livsfara, och behöver fort få hjälp. Material: filtar, liggunderlag eller presennningar

Medvetslöshet: Det kan finnas flera orsaker till medvetslöshet, t.ex. syrebrist, förgiftning, för mycket alkohol, för lågt eller högt blodsocker, lågt blodtryck, hjärnhinneinflammation, epilepsi, hjärnblödning eller skador i huvudtrakten. Första hjälpen är ändå den samma, oavsett vilken den bakomliggande orsaken är. Försök reda ut vad som är orsaken till medvetslösheten medan ni befinner er på platsen där personen har svimmat och kalla på hjälp. En människa är medvetslös om hen andas men inte vaknar av att någon pratar med och skakar om hen. En medvetslös person riskerar att kvävas, eftersom tungan och halsens muskler blir slappa och kan täppa till luftvägarna. Luftvägarna hålls bäst öppna om den medvetslösa ligger på sidan. Därför ska en medvetslös person alltid läggas i stabilt sidoläge. När du hittar en medvetslös person ska du genast ringa nödnumret 112 om hen inte vaknar av att du pratar med och skakar om hen. Öppna den medvetslösas luftvägar och kontrollera om hen andas. Lägg hen i stabilt sidoläge om hen andas. Följ med andningen tills mera hjälp finns på plats. Lägg inget i den medvetslösas mun.

Kunskap: När någon svimmar betyder det att hen plötligt förlorar medvetandet för en kort stund. I scouterna kan det t.ex. hända om någon vistats i solen en varm dag och druckit för lite. Också någon som blir ordentligt skrämd, är väldigt nervös eller har mycket ont kan svimma. En del personer kan drabbas av så kallat ortostatiskt blodtrycksfall och svimma om de stiger för hastigt ur sängen på morgonen. Oavsett av vilken orsak någon svimmar är det samma makanism som ligger bakom: hjärnan får inte tillräckligt blod och syre, och därför förlorar människan medvetandet. Innan hen svimmar kan det hända att personen säger att hen känner sig svag eller yr, eller att hen blir blek i ansiktet. Instruera då personen att sätta sig ner, i skuggan om det är en varm dag. Att hålla huvudet mellan knäna lindrar symtomen. När någon svimmar, kolla först att hen andas. Lyft sedan upp personens fötter och lös upp kläder som spänner. Om det händer inomhus är det bra att öppna ett fönster för att göra det svalare i utrymmet. Om den avsvimmade inte kvicknar till inom några minuter genom de här åtgärderna är det fråga om en allvarligare situation. Ring då nödnumret 112 och lägg den medvetslösa personen i stabilt sidoläge.

Lägg till tips

Bifoga